Samen restafval verminderen in Utrechtse Heuvelrug

28/06/2021|

Gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2024: dat is de mooie nieuwe doelstelling van ons gemeentelijk afvalbeleid. Maar hoe gaan we dat bereiken? Afval scheiden is belangrijk Een belangrijke doel van het

Minimabeleid Utrechtse Heuvelrug in tijden van Corona

14/06/2021|

In de vergadering van 27 mei 2021 heeft OPEN vragen gesteld over het minimabeleid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Corona-pandemie leidt tot toenemende druk op het huishoudboekje van veel van onze inwoners. Mensen met

Huisvesting van scholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

14/06/2021|

In de Raadsvergadering van april 2021 is het “integrale huisvestingsplan” (IHP) vastgesteld. Het gaat overigens om een tussentijds plan voor de komende 3 jaar. Er wordt de komende jaren gewerkt aan een echt “lange termijn”

Maarn en de 3,3 miljoen euro van De Twee Marken

14/06/2021|

Er is de laatste tijd, met name vanuit Maarn, enige discussie over het gebruik van een bedrag van €3,3 miljoen dat vrij zou komen omdat de gemeente De Twee Marken heeft overgenomen. De vraag is

Verbetering waterbalans Utrechtse Heuvelrug noodzakelijk

07/06/2021|

Je zou je voor kunnen stellen dat het watertekort in de natuur is opgelost na de overvloedige regen van de afgelopen weken. Helaas, dat is zeker niet het geval. Het grondwaterpeil is op veel plaatsen

Naar een inclusieve gemeente Utrechtse Heuvelrug

23/05/2021|

Op dinsdag 25 mei 2021 om 19:00 uur, organiseren COC Midden-Nederland en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een online inwonersavond. Al eerder organiseerden COC Midden-Nederland en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een inwonersavond om input op te halen voor de

OPEN stemt in met nieuwbouw Catharijnestraat Driebergen

30/03/2021|

Op 25 maart hebben we als OPEN ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor woningen in de Catharijnestraat. Het gaat daarbij om de sloop van 14 (duplex)woningen en de nieuwbouw van 22 appartementen, voor starters, senioren

OPEN voor ondersteuning van cultuur

30/03/2021|

Voor OPEN is cultuur een essentieel element van onze samenleving ook op gemeenteniveau en op dorpsniveau. Cultuur is natuurlijk breder dan alleen musea en kunstenaars. Het gaat ook om bijvoorbeeld carnaval zoals in Driebergen, om

Nieuwe ontwikkelingen bomenkap Broekhuizerlaan in Leersum

22/02/2021|

De afgelopen weken is er zowel in als buiten de gemeenteraad veel discussie geweest over de voorgenomen kap van bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum. Inmiddels zijn er positieve ontwikkelingen, waarin gezocht wordt naar een

In memoriam

03/02/2021|

Bij het overlijden van Rob Steinbuch Op 26 januari 2021 is Rob Steinbuch, bijna 90 jaar oud, overleden. Wij wensen Kitty en de familie Steinbuch veel sterkte bij het verlies van deze bijzonder aimabele mens,