Op donderdagavond 23 maart kwam de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug bijeen. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten voor OPEN.

De vergadering is hier terug te kijken. Ook zijn daar de agendastukken terug te vinden.

Van Bennekomweg, Doorn

 • OPEN is heel blij dat hier, centraal in Doorn, 28 woningen, waarvan 21 sociaal, gerealiseerd kunnen gaan worden. Er was bij de behandeling wat onduidelijkheid of er niet nog meer woningbouw mogelijk was geweest als een aangrenzend stuk grond (in particulier bezit) meegenomen had kunnen worden. Maar omdat de wethouder (Jorg) aangaf, dat als het betreffende perceel betrokken zou worden, het hele voorstel terug naar de tekentafel moest, heeft de raad ervoor gekozen om dat niet te doen. Meer vertraging is niet wenselijk en het ging om slechts 2 potentiële extra woningen.

 • Vragen over dit onderwerp? Goof Lindijer en Koos de Bruijn houden zich hiermee bezig

Sportlaan, Driebergen-Rijsenburg

 • Het bestemmingsplan voor dit voorstel voor maximaal 44 woningen was al eerder vastgesteld. Nu lag formeel alleen het beeldkwaliteitsplan voor. Bij de behandeling van dit beeldkwaliteitsplan kwam wel het eerder aangenomen amendement voor een autoluwe wijk naar voren. OPEN heeft benadrukt dat geborgd moet worden dat het autoluwe karakter echt afgedwongen moeten kunnen worden, omdat de bouw van een autoluwe wijk niet moet leiden tot het verplaatsen van de parkeerproblematiek naar de bestaande bebouwing langs de Sportlaan.

 • De wethouder (Boonzaaijer) maakte duidelijk dat de gemeente er scherp op zal toezien dat initiatiefnemers met geloofwaardige voorstellen moeten komen, en dat als die niet komen de wethouder terug zal komen naar de raad. Daarbovenop maakte de wethouder bekend dat de autoluwheid van de nieuwe wijk een knock-out-criterium zal zijn in de tender die nu uitgezet gaat worden voor de nieuw te bouwen blijk.

 • Desgevraagd stelde de wethouder ook dat de vervuilde omgeving van de oude gemeentewerf dusdanig gesaneerd is, dat deze veilig is. Ook voor kinderen om te spelen.

 • Dankzij al deze toezeggingen kon ook dit onderwerp uiteindelijk als hamerstuk worden afgedaan.

 • Vragen over dit onderwerp? Koos de Bruijn houdt zich hiermee bezig.

Woudenbergseweg

 • Samen met de Partij voor de Dieren hebben we een motie ingediend om de initiatiefnemer te verzoeken extra mitigerende maatregelen te nemen met als doel het functionele leefgebied van de aanwezige beschermde diersoorten niet te verstoren. Voor elke verblijfplaats die aangetast wordt zullen er meerdere (meer dan 3) nieuwe verblijfplaatsen aangeboden worden. Om het behoud van het leefgebied van kerkuil, steenmarter en zwarte roodstaart te garanderen zal er een maximale inspanning worden geleverd uitgaande van beproefde maatregelen. Deze motie kon helaas niet rekenen op steun van de rest van de raad.

 • Vragen over dit onderwerp? Goof Lindijer en Koos de Bruijn houden zich hiermee bezig.

Opkoopbescherming wordt ingevoerd in de Utrechtse Heuvelrug 

 • Alle kleine beetjes helpen: vanaf binnenkort is het niet meer mogelijk om in onze gemeente een huis op te kopen om deze te gaan verhuren. Dit gebeurt nu vaak bij huizen die normaal voor starters of doorstromers te betalen zouden zijn. Op die manier dragen we bij aan het betaalbaarder maken van woningen, en verdringing op de huizenmarkt. Het blijft (nog) wel mogelijk voor ouders om een huis voor hun kind te kopen en daar huisgenoten bij te hebben. Maar als het kind vertrekt moeten de huisgenoten ook weer vertrekken; dat heeft de wethouder toegezegd.

 • Vragen over dit onderwerp? Marijn Bouwmeester houdt zich hiermee bezig.

Snelheidsverlaging voor Revius

 • Hoera! Bij de mededelingen meldde wethouder Haaxma van verkeer dat zij vorderingen maakt om de komgrens van Doorn verplaatst gaat worden tot voorbij het Revius Lyceum, waardoor het snelheidsregime ter plaatse stevig verlaagd kan worden. Daardoor kunnen scholieren veiliger oversteken. Op dit moment kan er nog 80 km/u gereden worden!

 • Vragen over dit onderwerp? Koos de Bruijn houdt zich hiermee bezig.

Vragen over rijen bij de stembureaus

 • Het was natuurlijk heel mooi dat de opkomst hoog was. Het laat zien dat de democratie leeft. En er is door de gemeentelijke organisatie en de stembureau-leden een indrukwekkende prestatie geleverd dat in de loop van de nacht al een verkiezingsuitslag gedeeld kon worden. Wel hebben we van veel mensen gehoord dat de wachtrijen op sommige stembureaus lang waren. We hebben geïnformeerd of bij de evaluatie van de verkiezingen ook aspecten als het aantal stembureaus, de bezetting ervan, en doorverwijzing naar andere stembureaus meegenomen worden.

 • In zijn beantwoording bevestigde Burgemeester Naafs dat deze zaken bij de reeds aangekondigde evaluatie meegenomen zullen worden. Evenals de suggestie voor een druktemonitor.

 • Vragen over dit onderwerp? Koos de Bruijn houdt zich hiermee bezig.