In januari werden we verrast door het besluit van de burgemeester dat er dit jaar geen verkiezingsborden worden geplaatst. Reden: er doen te veel partijen mee aan de verkiezingen van de Provinciale Staten en van de waterschappen. We zijn het daar niet mee eens. De borden vervullen een belangrijke rol om kiezers er op te attenderen dát er verkiezingen zijn en wanneer. We stuurden eerst een brief met vrijwel alle partijen en daarna kwam er een overleg met de burgemeester. Een motie van OPEN Sociaal en Groen en D66 haalde in de gemeenteraad net geen meerderheid. Helaas deed de burgemeester weinig met de alternatieven die werden aangedragen.

Inmiddels is duidelijk dat de minister de gemeenten adviseert om wel borden te plaatsen en hebben veel gemeenten hun fout hersteld. Onze gemeente echter niet. We hebben daarom samen met D66, en mede ondertekend door PvdD, een persbericht opgesteld. Voor het volledige persbericht, zie Verkiezingen zonder verkiezingsborden