15 maart is het zover. Dan gaan we naar de stembus om te kiezen voor de Provinciale Staten en het Waterschap.
De kandidaten van OPEN (GroenLinks en PvdA) vertellen wat hen beweegt en over hun plannen.

Kandidaat Provinciale Staten:
Ernst Hart (GroenLinks), nr. 7 op de lijst

De afgelopen jaren was ik met veel plezier raadslid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (ik woon in Amerongen). Nu stel ik mijn politieke ervaring en brede netwerk binnen en buiten GroenLinks graag in dienst van de provincie Utrecht. Met kennis van en focus op de broodnodige landbouw- en voedseltransitie.
Met de stikstofcrisis als grote aanjager, worden dit de verkiezingen over de houdbaarheid van ons huidige landbouw- en voedselsysteem. Dit onderwerp is voor de provincie in de komende jaren essentieel. De landbouw- en voedseltransitie verdraagt geen enkel uitstel meer. We zijn al veel te laat, door jarenlang getreuzel van een lange rij kabinetten.
Onze natuur verstikt en de biodiversiteit verschrompelt. Monoculturen domineren. Water- en bodemkwaliteit worden ernstig aangetast. Eerlijke en echte prijsstelling ontbreken. De afhankelijkheid van de grote agro-business is veel te sterk. En nog steeds is er onvoldoende perspectief voor de agrarische sector én voor de natuur.
We moeten niet alleen werken aan kortetermijnoplossingen, maar juist ook denken aan de lange termijn. De toekomst van ons landbouw- en voedselsysteem moet anders en beter: kleinschaliger, extensiever, diervriendelijker, plantaardiger. En natuurlijk veel duurzamer en zonder landbouwgif. Met ruim baan voor een jonge generatie boeren die verbinding weet te maken met de burger. En stevige steun voor koplopers en initiatieven die in de transitie kiezen voor duurzaamheid.
Ik ben er klaar voor en kijk er naar uit om daar mijn bijdrage aan te leveren. Als teamspeler, samen met andere GroenLinksers, in hopelijk een hele grote fractie!

Kandidaat Provinciale Staten:
Nelleke Groen (GroenLinks), nr. 10 op de lijst

Met mijn kinderen woon ik in Doorn, mijn wortels liggen aan zee (Texel). Ik werk als jurist op het gebied van data en privacy. Het is mijn overtuiging dat we het allemaal beter hebben als iedereen gezien wordt, en als we ieder mens én de natuur erkennen in de waarde die zij heeft. Ik ben een idealist: ik hoop dat ik met mijn werk in de Staten de provincie eerlijker, groener en kalmer te maken.
Juist op de momenten dat we tegenover elkaar (lijken te) staan moeten we open en eerlijk met elkaar durven praten. Alleen op die manier komen we tot oplossingen die blijvend zijn. Oplossingen met name ook voor de bende die we onbedoeld hebben veroorzaakt met alle stappen vooruit, waarvan we de negatieve effecten vergaten mee te rekenen. En dat kunnen we ook: overal vinden we duurzame alternatieven. Die kennis en verbetering gaan we delen, breed inzetten en verbeteren, voor een wereld met toekomst!

Ursula Blom
Kandidaat Waterschap de Stichtse Rijnlanden:
Ursula Blom (PvdA), nr. 2 op de lijst

Opgegroeid op een bovenwoning in Rotterdam, en als moeder van drie kinderen weet ik wat het is: te weinig betaalbare woningen, te weinig groen, de dreiging van klimaatverandering, en de dreiging van armoede. Het waterschap kan bijdragen aan een betere toekomst. Tijdens mijn werk bij ingenieursbureau’s en in de Provinciale Staten heb ik veel kennis en ervaring over water en milieu opgedaan. Ik ga me met heel mijn hart inzetten voor gezond en schoon water, het voorkomen van droogte en overstromingen, voor sterke dijken en een groene, mooie, omgeving. Een duurzaam, sociaal en mensgericht waterschap, waarbij we doen wat we beloven!

Kandidaat Waterschap Vallei en Veluwe
Lineke van Bruggen (PvdA), nr. 3 op de lijst

In het verleden ben ik tot de fusie met Waterschap Veluwe namens de PvdA lid geweest van het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. Daarna was ik ruim 6 jaar lid van de gemeenteraad Amersfoort (de gemeente waar ik woon) en in het begin van deze eeuw ben ik een periode lid geweest van Provinciale Staten van de Provincie Utrecht.
Na een aantal jaren geen volksvertegenwoordigende functie meer te hebben gehad begon het toch weer te kriebelen, zeker vanwege de uitdagingen waar we voor staan in een momenteel guur politiek klimaat.
De verkiezingen van 15 maart zijn belangrijk, voor de Provincie de Waterschappen en indirect de Eerste Kamer. Er zijn grote opgaven en keuzes waar we voor staan. Polarisatie is daarvoor niet de oplossing, maar het iedereen naar de zin proberen te maken ook niet. Er zullen duidelijke en niet voor iedereen prettige keuzes gemaakt moeten worden. Op een eerlijke en transparante manier.
De PvdA staat daarvoor. Geloof niet in spookjes maar in het eerlijke verhaal, geef een stem aan sociaal voor iedereen en solidariteit. Solidariteit is een oud begrip dat voor de PvdA nog steeds spring levend en leidend is. Samen kunnen we dingen voor elkaar krijgen. Zoals het op een creatieve manier zorgen voor meer woningen, het verbeteren van de verbinding van stad met dorpen en platteland, natuurbehoud, waterveiligheid en duurzame energiezekerheid met een meer voorspelbare prijs.
Dat vraagt echter wel de bereidheid om het gesprek aan te gaan, zeker ook van de kiezer en de ontevredenen in Nederland. Ik merk dat de huidige intimidatie van politici mogelijke goede volksvertegenwoordigers afschrikt. Ook ik heb nog wel twee keer nagedacht, maar ik heb in het verleden gemerkt dat als je open het gesprek aangaat er vrijwel altijd een opening is, ook al ben je het niet eens. Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren dat we weer op een menselijke en meer compassievolle manier met elkaar omgaan. Volksvertegenwoordigers zitten er immers voor de kiezer, om te komen tot een goede belangenafweging op basis van de idealen waar we als PvdA voor staan.

Wij willen ons inzetten voor de gezamenlijke toekomst van ons en onze kinderen. Doet u mee?