Donderdagavond 22 februari was het politiek café in het Rosarium, georganiseerd door OPEN. Een volle zaal, met een inleiding over de waterschappen (Vallei & Veluwe en Stichtse Rijnlanden) van heemraad Henk Veldhuizen en gedreven pitchers van Groen Links, PvdA, Water Natuurlijk, ChristenUnie en SGP. Allemaal kandidaat voor de verkiezingen van 15 maart.
Veel discussie over ruimte voor boeren, voor natuur of voor woningbouw. Wat op welke plek zou kunnen op de Heuvelrug en wat niet en over het waterpeil (droog of nat).
Het publiek varieerde van politiek geïnteresseerden tot inhoudelijk experts; van havo student tot mensen met respectabele leeftijd. Dit alles onder leiding van Selina van Krieken en Carli Aulich.
We zijn er echt uitgezet door onze gastheren van het Rosarium, want iedereen praatte nog graag na.