Na 17 jaar in de lokale politiek is het moment aangebroken dat Hans Waaldijk stopt in de gemeenteraad. Hij draagt het stokje over aan Marijn Bouwmeester en zal na het zomerreces niet meer terugkeren in de raad.
Hans is sinds 2006 actief in de lokale politiek en wil graag nu een stapje terug doen.
Hans: “Ik ben heel blij dat Marijn het voorzitterschap wil overnemen en heb het volste vertrouwen dat zij samen met de rest van de fractie de sociale en groene politiek krachtig zal voortzetten.”
De komende maanden staan in het teken van afronden en overdragen. “Ik heb met veel plezier in de gemeenteraad gezeten en vond ook het wethouderschap mooi om te doen. Zelf ben ik na 17 jaar lokale politiek toe aan verandering en ik kijk terug op vele mooie ontmoetingen, soms stevige debatten en hechte vriendschappen.”

Met ingang van de gemeenteraad van 9 februari zal Marijn Bouwmeester deze taak overnemen van Hans Waaldijk. De fractie heeft haar unaniem gekozen als nieuw fractievoorzitter. Marijn stond als nummer 2 op de lijst van OPEN bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en is in de raad al regelmatig te horen geweest op diverse sociale en groene onderwerpen. Marijn: “Sociale en groene politiek is juist nu belangrijk. Deze jaren maken we in de gemeente cruciale keuzes voor de toekomst.” Naast de lokale politiek is Marijn professioneel actief als adviseur in het sociaal domein. Ze woont in Driebergen met haar vrouw en kind.

Foto: Babs Bouwman, voor nieuwsblad De Kaap