Open Mensen

Wie zijn de OPEN mensen? Uiteraard zijn dat om te beginnen onze leden, mensen die zich inzetten voor een eerlijke samenleving en een duurzame leefomgeving. Maar een aantal mensen zetten zich op de voorgrond in voor sociaal en groen: onze raadsleden en het bestuur.

Onze raadsleden

Marijn Bouwmeester raadslid OPEN Heuvelrug
M. (Marijn) Bouwmeester
Driebergen
Marijnbouwmeester@hotmail.com
Twitter: @MarijnBouwster
Functie: fractievoorzitter en raadslid
Portefeuille: wonen, biodiversiteit en voedsel, omgevingsvisie, recreatie

Marijn is 36 jaar en woont met vriendin en zoontje sinds 5 jaar in Driebergen. Vanuit haar achtertuin loopt ze zo het bos in, en ervaart het als een enorm voorrecht om zo te kunnen wonen. Ze werkt voor verschillende overheden als adviseur vanuit een klein maar fijn bedrijfje Corion. En is al heel wat jaren actief voor GroenLinks, maar nog niet eerder lokaal.
Marijn gelooft dat we onze gemeente toekomstbestendig kunnen maken op creatieve manieren. Voor de wooncrisis en klimaatcrisis hebben we nieuwe lokale oplossingen nodig. Ze heeft er erg veel zin om zich hier de komende jaren hard voor te maken samen met de fractie.

Hans Waalwijk - Fractievoorzitter OPEN Heuvelrug
J.E. (Hans) Waaldijk
Driebergen-Rijsenburg
hanswaaldijk@casema.nl
Functie: raadslid
Portefeuille: wonen, biodiversiteit en voedsel

Hans is een ervaren en gedreven politicus. Voor zijn wethouderschap sociaal domein (2018-2022) zat hij drie periodes in de gemeenteraad: eerst vier jaar voor GroenLinks, toen 8 jaar voor de gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks, de samenwerking die sinds 2018 OPEN wordt genoemd. Een man die altijd op zoek is naar de verbinding, binnen de raad maar vooral in de samenleving. De sociale en groene kernwaarden vertaalt hij in praktische politiek, waarmee hij strijdt voor een eerlijke maatschappij waarin iedereen kan meedoen en waar we oog hebben voor duurzaamheid.

We zijn in afwachting van de onderhandelingen binnen de gemeenteraad over de verdeling van de portefeuilles. Uiteraard is Hans beschikbaar voor een nieuwe termijn voor de portefeuille sociaal domein.

Karel de Wit Raadslid OPEN Heuvelrug

Iets doen voor de volgende generatie’

K. (Karel) de Wit
Maarsbergen
kdwit@conclusion.nl
Functie: raadslid
Portefeuille: recreatie, financiën, digitale zaken

Karel heeft een broertje dood aan onrechtvaardigheid. Wil daarom iets doen voor de samenleving. Hij hoopt via de politiek iets te kunnen bijdragen aan de leefomstandigheden van de volgende generatie. Het opheffen van onrechtvaardigheid heeft daar rechtstreeks mee te maken.
Natuurlijk is hij via het vaderschap (hij woont met partner Juliëtte en dochter en zoon alweer 16 jaar in Maarsbergen) verbonden met komende generaties, maar ook zonder dat horen mensen toch wel eigenlijk zo in het leven te staan. Ter ontspanning is hij sportief bezig (wielrennen, voetbal) maar hij mag ook graag sleutelen en lezen. Muziek is ook belangrijk.
In het dagelijks leven is Karel adviseur in het bedrijfsleven geworden, na zijn studies Bedrijfseconomie en Master of Real Estate. De nieuwe sociale media zijn (nog) niet zo aan hem besteed.

Sigrid Vink - Raadslid OPEN Heuvelrug

‘Samen spelen, samen delen!’

S. (Sigrid) Vink
Driebergen
sigridvink@gmail.com
Twitter @SigridVink
Functie: raadslid
Portefeuille: sociale dorpsteams, onderwijs en jeugdhulp, sport

In haar dagelijkse werk als juf op basisschool Kameleon in Doorn, probeert Sigrid haar kinderen bepaalde waarden mee te geven. Ze merkt vaak dat volwassenen net als kinderen het vertikken te delen, niet hun uiterste best te doen anderen te helpen. Als juf en ontwikkelingspsycholoog interesseert ze zich voor waarom andere mensen iets vinden, daarom is ze de politiek in gegaan.
Als jongste van de fractie voelt ze zich geroepen de jongeren in de gemeente een stem te geven. Na haar studie in Maastricht moest ze lang wachten voordat ze in deze prachtige gemeente kon gaan samenwonen met haar vriend Raymond. Ze houdt van lezen en luistert graag naar muziek. Ze is actief op Instagram (@sigridvink) en Twitter (@SigridVink), en houdt haar Facebook liever privé.

Koos de Bruijn - Raadslid OPEN Heuvelrug
K. (Koos)de Bruijn
Doorn
koosdebruijn@gmail.com
Functie: raadslid
Portefeuille: energietransitie en klimaat, mobiliteit, omgevingsvisie

Koos woont in Doorn, maar zijn kinderen gaan in Driebergen naar school. Hij reist bij voorkeur met de fiets en het openbaar vervoer. Hij verbaasd zich erover dat een groene gemeente als de onze zo sterk ingericht is op het faciliteren van de auto. Als raadslid zal hij zich sterk maken voor de openbare ruimte, zodat deze voor iedereen zal zijn, nadrukkelijk ook voor fietsers en voetgangers. Werken aan een eerlijker en duurzamere wereld vormt de rode draad door zijn leven en loopbaan. Daarvoor is verandering nodig op mondiaal, nationaal en zeker ook lokaal niveau.

Onze commissieleden

Clemens Festen
Driebergen
c.festen@gmail.com
Functie: commissielid
Portefeuille: DoeMaarnMee, werk en inkomen, asiel, financiën

Meer dan de helft van mijn leven woon ik inmiddels in Driebergen-Rijsenburg. De laatste jaren mag ik regelmatig oppassen op mijn kleinzoon.
Nu eerst maak ik als commissielid deel uit van de Raad. Het mooie is dat ik me met de ervaring opgedaan in de vorige raadsperiode helemaal kan inzetten voor alle inwoners van onze mooie gemeente. Bevorderen dat generaties zich met elkaar verbinden en dat er aandacht is voor ieder.
Ik heb nog een adviesfunctie in Rotterdam op het gebied van onderzoek. In de Utrechtse Heuvelrug heb ik verschillende vrijwilligersactiviteiten op het gebied van welzijn.

Clemens Festen
Goof Lindijer
Doorn
g.lindijer@kpnplanet.nl
Functie: commissielid
Portefeuille: energietransitie, mobiliteit

Na een eerder raadslidmaatschap in de voormalige gemeente Doorn, ben ik nu als commissielid van de raad actief. Ik zet me graag in voor duurzaamheid, bijvoorbeeld via de Groene Kerken. De laatste jaren was ik ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma, om stigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid te voorkomen.

Goverrt Lindijer

Voor Open: een bestuur dat verbindt en voorbereidt

GroenLinks en PvdA werken op lokaal niveau al een aantal jaren samen. Sinds 2017 doen zij dit samen met Progressief Heuvelrug onder de naam OPEN.De samenwerking is bezegeld in een overeenkomst (samenwerkingsovereenkomst), waarin de vergadering van gezamenlijke leden de belangrijke besluiten nemen en het bestuur uitvoering geeft aan de gekozen koers. De drie samenwerkende partijen hebben elk hun eigen bestuur. Informatie hierover vindt u op de websites van de lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA en Progressief Heuvelrug.

Bestuur OPEN

In 2022 is besloten dat de besturen van de drie samenwerkende partijen gezamenlijk het algemene bestuur van OPEN vormen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de drie voorzitters van de samenwerkende partners, tenzij een van de partners besluit een ander bestuurslid af te vaardigen. Op dit moment zijn de leden van het DB Ursula Blom (contactpersoon voor en woordvoerder namens het bestuur), Liselotte Maas en Nelleke Groen.

Haar taken bestaan uit:

  • Zorg dragen voor het proces waarin het verkiezingsprogramma, de kieslijst en de campagne tot stand komen
  • Gesprekspartner fractie
  • Gesprekspartner van de wethouder
  • De de verbinding met de gezamenlijke leden bevorderen.

Het GroenLinks bestuur bestaat uit Nelleke Groen (voorzitter), Goof Lindijer (secretaris), Jolanda Gerritsen (penningmeester), Frank Noordenbos en Suzanne de Olde.

Het PvdA bestuur bestaat uit Ursula Blom (voorzitter), Pieterjan van Delden (secretaris), Age Halma (penningmeester) en Joost Scheltinga.

Het bestuur van Progressief Heuvelrug bestaat uit Liselotte Maas (voorzitter), Carli Aulich (secretaris) en Age Halma (penningmeester).

Vragen aan het bestuur? Stuur een e-mail naar open@sociaalengroen.nl.

Een korte terugblik

Sinds 2009 werken GroenLinks en PvdA op de Heuvelrug samen met één fractie en één verkiezingsprogramma. In de afgelopen jaren werd er gezocht naar een mogelijkheid om ook niet GroenLinks- en PvdA-leden, die zich sterk willen maken voor een groenere en sociale Heuvelrug, bij de partijen te betrekken. Dit resulteerde in 2016 in de intentie om de samenwerking verder vorm te geven in de vorm van OPEN, een gezamenlijke open beweging voor een sociale en duurzame Utrechtse Heuvelrug. In 2017 werd OPEN een feit, een lokale samenwerking van de afdelingen Utrechtse Heuvelrug van GroenLinks en PvdA en de vereniging Progressief Heuvelrug. Deze vereniging brengt inwoners bij elkaar die zich in willen zetten voor een socialere en groenere Heuvelrug, maar geen lid zijn van GroenLinks of PvdA.