Open Mensen

Wie zijn de OPEN mensen? Uiteraard zijn dat om te beginnen onze leden, mensen die zich inzetten voor een eerlijke samenleving en een duurzame leefomgeving. Maar een aantal mensen zetten zich op de voorgrond in voor sociaal en groen: onze raadsleden en het bestuur.

Onze raadsleden

Marijn Bouwmeester raadslid OPEN Heuvelrug

“Voor de woon- en klimaatcrisis hebben we nieuwe lokale oplossingen nodig”

M. (Marijn) Bouwmeester
Driebergen
Marijnbouwmeester@hotmail.com
Twitter: @MarijnBouwster
Functie: fractievoorzitter en raadslid
Portefeuille: wonen, biodiversiteit en voedsel, omgevingsvisie, recreatie

“Ik ben 36 jaar en woon met vriendin en zoontje sinds 5 jaar in Driebergen. Vanuit mijn achtertuin loop ik zo het bos in, en ervaar het als een enorm voorrecht om zo te kunnen wonen. Ik werk voor verschillende overheden als adviseur vanuit een klein maar fijn bedrijfje Corion. En ben al heel wat jaren actief voor GroenLinks, maar nog niet eerder lokaal.
Ik geloof dat we onze gemeente toekomstbestendig kunnen maken op creatieve manieren. Voor de wooncrisis en klimaatcrisis hebben we nieuwe lokale oplossingen nodig. Ik heb  er erg veel zin om me hier de komende jaren hard voor te maken samen met de fractie.”

Karel de Wit Raadslid OPEN Heuvelrug

Iets doen voor de volgende generatie”

K. (Karel) de Wit
Maarsbergen
kdwit@conclusion.nl
Functie: raadslid
Portefeuille: recreatie, financiën, digitale zaken

“Ik heb een broertje dood aan onrechtvaardigheid. Wil daarom iets doen voor de samenleving. Ik hoop via de politiek iets te kunnen bijdragen aan de leefomstandigheden van de volgende generatie. Het opheffen van onrechtvaardigheid heeft daar rechtstreeks mee te maken.
Natuurlijk ben ik via het vaderschap (hij woont met partner Juliëtte en dochter en zoon alweer 16 jaar in Maarsbergen) verbonden met komende generaties, maar ook zonder dat horen mensen toch wel eigenlijk zo in het leven te staan. Ter ontspanning ben ik sportief bezig (wielrennen, voetbal) maar ik mag ook graag sleutelen en lezen. Muziek is ook belangrijk.
In het dagelijks leven is ben ik adviseur in het bedrijfsleven geworden, na mijn studies Bedrijfseconomie en Master of Real Estate. De nieuwe sociale media zijn (nog) niet zo aan mij besteed.”

Selina Veenvliet - van Krieken - Raadslid OPEN Heuvelrug

“Onze leefwereld tot een fijne plek maken”

S. Selina Veenvliet-van Krieken
Amerongen
selinavkrieken@gmail.com
Functie: raadslid
Portefeuille: samenleving

“Ik ben een geluksvogel omdat ik hier in deze prachtige gemeente mag wonen met mijn man en twee kinderen. Ik geloof dat we -met elkaar- onze leefwereld tot een fijne plek maken en dat is belangrijk. Een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en naar elkaar omkijkt. Waar men zorg draagt voor de omgeving. Een plek waar de menselijke maat leidend is. Daar zet ik me voor in, in Amerongen en in onze grotere gemeente.”

Koos de Bruijn - Raadslid OPEN Heuvelrug

“Werken aan een eerlijker en duurzamere wereld”

K. (Koos)de Bruijn
Doorn
koosdebruijn@gmail.com
Functie: raadslid
Portefeuille: energietransitie en klimaat, mobiliteit, omgevingsvisie

“Ik woon in Doorn, maar mijn kinderen gaan in Driebergen naar school. Bij voorkeur reis ik met de fiets en het openbaar vervoer. Ik verbaas me erover dat een groene gemeente als de onze zo sterk ingericht is op het faciliteren van de auto. Als raadslid zal ik me sterk maken voor de openbare ruimte, zodat deze voor iedereen zal zijn, nadrukkelijk ook voor fietsers en voetgangers. Werken aan een eerlijker en duurzamere wereld vormt de rode draad door mijn leven en loopbaan. Daarvoor is verandering nodig op mondiaal, nationaal en zeker ook lokaal niveau.”

Clemens Festen

“Bevorderen dat generaties zich met elkaar verbinden en dat er aandacht is voor ieder.”

Clemens Festen
Driebergen
c.festen@gmail.com
Functie: raadslid
Portefeuille: DoeMaarnMee, werk en inkomen, asiel, financiën

“Meer dan de helft van mijn leven woon ik inmiddels in Driebergen-Rijsenburg. De laatste jaren mag ik regelmatig oppassen op mijn kleinzoon.
Het mooie is dat ik me met de ervaring opgedaan in de vorige raadsperiode kan blijven inzetten voor alle inwoners van onze mooie gemeente. Bevorderen dat generaties zich met elkaar verbinden en dat er aandacht is voor ieder.
Ik heb nog een adviesfunctie in Rotterdam op het gebied van onderzoek. In de Utrechtse Heuvelrug heb ik verschillende vrijwilligersactiviteiten op het gebied van welzijn.”

Onze commissieleden

Goof Lindijer
Doorn
g.lindijer@kpnplanet.nl
Functie: commissielid
Portefeuille: energietransitie, mobiliteit

“Na een eerder raadslidmaatschap in de voormalige gemeente Doorn, ben ik nu als commissielid van de raad actief. Ik zet me graag in voor duurzaamheid, bijvoorbeeld via de Groene Kerken. De laatste jaren was ik ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma, om stigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid te voorkomen.”

Goverrt Lindijer

“Ik zet me graag in voor duurzaamheid, bijvoorbeeld via de Groene Kerken.”

Martijn Koerhuis
Driebergen
martijnkoerhuis@hotmail.com

Functie: commissielid
Portefeuille:samenleving

“Ik ben 48 jaar en woont met mijn vriendin sinds 8 jaar in Driebergen. Ik werk als psychiater in de forensische zorg met als drijfveer om mensen met ernstige psychiatrische problematiek te behandelen en tegelijkertijd de maatschappij veiliger te maken. Ik wil me daarnaast inzetten voor een sociaal rechtvaardige gemeente waarin het ook voor mensen aan de onderkant mogelijk is om mee te doen en zij ook in staat worden gesteld om te verduurzamen.”

Martijn Koerhuis

“.. een sociaal rechtvaardige gemeente waarin het ook voor mensen aan de onderkant mogelijk is om mee te doen ..”

Voor Open: een bestuur dat verbindt en voorbereidt

GroenLinks en PvdA werken op lokaal niveau al een aantal jaren samen. Sinds 2017 doen zij dit samen met Progressief Heuvelrug onder de naam OPEN.De samenwerking is bezegeld in een overeenkomst (samenwerkingsovereenkomst), waarin de vergadering van gezamenlijke leden de belangrijke besluiten nemen en het bestuur uitvoering geeft aan de gekozen koers. De drie samenwerkende partijen hebben elk hun eigen bestuur. Informatie hierover vindt u op de websites van de lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA en Progressief Heuvelrug.

Bestuur OPEN

In 2022 is besloten dat de besturen van de drie samenwerkende partijen gezamenlijk het algemene bestuur van OPEN vormen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de drie voorzitters van de samenwerkende partners, tenzij een van de partners besluit een ander bestuurslid af te vaardigen. Op dit moment zijn de leden van het DB Ursula Blom (contactpersoon voor en woordvoerder namens het bestuur), Liselotte Maas en Nelleke Groen.

Haar taken bestaan uit:

  • Zorg dragen voor het proces waarin het verkiezingsprogramma, de kieslijst en de campagne tot stand komen
  • Gesprekspartner fractie
  • Gesprekspartner van de wethouder
  • De de verbinding met de gezamenlijke leden bevorderen.

Het GroenLinks bestuur bestaat uit Nelleke Groen (voorzitter), Goof Lindijer (secretaris), Jolanda Gerritsen (penningmeester), Frank Noordenbos en Suzanne de Olde.

Het PvdA bestuur bestaat uit Ursula Blom (voorzitter), Joost Scheltinga (secretaris), en Age Halma (penningmeester).

Het bestuur van Progressief Heuvelrug bestaat uit Liselotte Maas (voorzitter), Carli Aulich (secretaris) en Age Halma (penningmeester).

Vragen aan het bestuur? Stuur een e-mail naar open@sociaalengroen.nl.

Een korte terugblik

Sinds 2009 werken GroenLinks en PvdA op de Heuvelrug samen met één fractie en één verkiezingsprogramma. In de afgelopen jaren werd er gezocht naar een mogelijkheid om ook niet GroenLinks- en PvdA-leden, die zich sterk willen maken voor een groenere en sociale Heuvelrug, bij de partijen te betrekken. Dit resulteerde in 2016 in de intentie om de samenwerking verder vorm te geven in de vorm van OPEN, een gezamenlijke open beweging voor een sociale en duurzame Utrechtse Heuvelrug. In 2017 werd OPEN een feit, een lokale samenwerking van de afdelingen Utrechtse Heuvelrug van GroenLinks en PvdA en de vereniging Progressief Heuvelrug. Deze vereniging brengt inwoners bij elkaar die zich in willen zetten voor een socialere en groenere Heuvelrug, maar geen lid zijn van GroenLinks of PvdA.