Naar een inclusieve gemeente Utrechtse Heuvelrug

23/05/2021|

Op dinsdag 25 mei 2021 om 19:00 uur, organiseren COC Midden-Nederland en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een online inwonersavond. Al eerder organiseerden COC Midden-Nederland en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een inwonersavond om input op te halen voor de

OPEN stemt in met nieuwbouw Catharijnestraat Driebergen

30/03/2021|

Op 25 maart hebben we als OPEN ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor woningen in de Catharijnestraat. Het gaat daarbij om de sloop van 14 (duplex)woningen en de nieuwbouw van 22 appartementen, voor starters, senioren

OPEN voor ondersteuning van cultuur

30/03/2021|

Voor OPEN is cultuur een essentieel element van onze samenleving ook op gemeenteniveau en op dorpsniveau. Cultuur is natuurlijk breder dan alleen musea en kunstenaars. Het gaat ook om bijvoorbeeld carnaval zoals in Driebergen, om

Nieuwe ontwikkelingen bomenkap Broekhuizerlaan in Leersum

22/02/2021|

De afgelopen weken is er zowel in als buiten de gemeenteraad veel discussie geweest over de voorgenomen kap van bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum. Inmiddels zijn er positieve ontwikkelingen, waarin gezocht wordt naar een

In memoriam

03/02/2021|

Bij het overlijden van Rob Steinbuch Op 26 januari 2021 is Rob Steinbuch, bijna 90 jaar oud, overleden. Wij wensen Kitty en de familie Steinbuch veel sterkte bij het verlies van deze bijzonder aimabele mens,

De bomen bij Huis Doorn

03/02/2021|

Op 28 januari hebben we mede een motie ingediend waarin wordt verzocht “De gezonde bomen bij Park Huis Doorn, en dan met name de dubbele beukenrijen aan de Dwarslaan, die nog tientallen jaren mee gaan

Terugblik en vooruitblik met Hans Waaldijk

30/12/2020|

Hans Waaldijk, wethouder bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, is nu ruim twee jaar wethouder voor OPEN. Hij heeft het Sociale Domein en nog een aantal andere onderwerpen in zijn portefeuille. Een mooi moment om terug

OPEN stemt in met collegevoorstel buitenplaats Broekbergen

18/12/2020|

Voor OPEN zijn bij de beoordeling van dit ontwerp-bestemmingsplan een aantal zaken van primair belang geweest, te weten de instandhouding van historische en natuurlijke waarden en waar mogelijk het verbeteren, het beschikbaar komen van woonruimte,

In memoriam

13/11/2020|

Bij het overlijden van Henk Achterberg Op 6 november 2020 is Henk Achterberg overleden. Wij wensen Cocky, Thera en Hans, en Arne sterkte bij dit afscheid. Toen de gemeentelijke herindeling een einde maakte aan de