• Dieren angstig door vuurwerk

Vuurwerkverbod 2022

24/02/2022|

Vanavond in de gemeenteraad besloten: Vuurwerkverbod in de gemeente vanaf de komende jaarwisseling. Dat is goed nieuws voor mens, dier en milieu. Lees meer

  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug

OPEN tekent regenboogstembusakkoord

16/02/2022|

Op wie je valt of hoe je je identificeert, OPEN vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat betekent wat ons betreft dat je ruimte geeft aan verschillen tussen mensen, in de publieke ruimte

Flexwoningen voor spoedzoekers

30/01/2022|

De fractie van OPEN heeft een motie opgesteld met de titel “flexwoningen voor Spoedzoekers”. Het gaat om niet-permanente woningen die tijdelijk kunnen worden verhuurd aan mensen die in acute nood zijn, de spoedzoekers. Dit zijn

  • omgevingsvisie

De concept-omgevingsvisie vanavond op de agenda

27/01/2022|

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de concept-omgevingsvisie, zodat deze ter inzage kan worden gelegd (link naar de agenda en stukken van de raadsvergadering). Nienke voert

  • OPEN standpunt Groene mobilieit

Raadsinformatie-avond Utrechtse Heuvelrug Fietst

12/01/2022|

Maandag 10 januari organiseerde de gemeenteraad een raadsinformatie-avond getiteld Utrechtse Heuvelrug Fietst. Deze bijeenkomst was op initiatief van OPEN tot stand gekomen.Commissielid Koos de Bruijn trapte de bijeenkomst af met de volgende inleiding:Veilige en duurzame

  • Dieren angstig door vuurwerk

Vuurwerkverbod

30/12/2021|

Vuurwerk is bijzonder schadelijk voor mens, dier en milieu. Mensen met longproblemen komen in ademnood, het afsteken van vuurwerk kan leiden tot verminking of verlies van een oog. Dieren, thuis of in het wild, worden

Amendementen op Toekomstvisie aangenomen

24/12/2021|

Tijdens de raadvergadering van 20 december 2021 werd de Toekomstvisie besproken. Tijdens deze vergadering werden 3 amendementen, welke door OPEN geïnitieerd zijn, besproken en aangenomen: 1. Amendement OPEN CDA – Samen keuzes maken 2.

Motie begrijpelijke begroting aangenomen

11/11/2021|

Na een paar jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten, hebben de meeste documenten inmiddels geen geheimen meer voor ons. Maar de begroting blijft elk jaar toch weer een dingetje. Dat er soms vaktaal gebruikt

RES 1.0: duurzame opwek van energie wordt eindelijk concreter

11/10/2021|

In de afgelopen maanden zijn er waardevolle gesprekken en pittige discussies gevoerd over de eerste versie van de regionale energiestrategie (RES 1.0) in onze regio en in onze gemeente. Zowel met inwoners en maatschappelijke organisaties

Algemene beschouwing Fractie OPEN 2021

09/07/2021|

De Toekomst begint vandaag Zomaar 2 krantenberichten en 1 gebeurtenis van de afgelopen weken die mij wederom aan het denken zetten. Allereerst maar de gebeurtenis. De valwind die zich bijna 3 weken geleden voorgedaan heeft

Samen restafval verminderen in Utrechtse Heuvelrug

28/06/2021|

Gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2024: dat is de mooie nieuwe doelstelling van ons gemeentelijk afvalbeleid. Maar hoe gaan we dat bereiken? Afval scheiden is belangrijk Een belangrijke doel van het