30 maart was het weer tijd voor een bijeenkomst met een drietal ALV’s. Dit keer in De Twee Marken te Maarn.
Een mooi moment voor een terugblik op de campagne voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. We doken zelfs in de uitslagen per dorpskern, een interessante analyse.
Na een drietal ALV’s was er gelukkig nog tijd voor een drankje na afloop. Fijn dat ondanks de drukke agenda’s van de raadsleden, Marijn, Karel en Koos ons een update konden geven van het eerste jaar als OPEN-fractie in de gemeenteraad.
Steeds vaker horen we de vraag waarom we eigenlijk nog drie aparte ALV’s hebben. Met steeds meer dubbelleden zeker iets om eens over na te denken.

Een beknopt verslag van de OPEN-avond van 30 maart 2023

Liselotte, voorzitter van dienst deze avond, blikte terug op de voorbije campagneperiode. Het succesvol samen optrekken, de wijken en winkelcentra in, met rode en groene jasjes door elkaar, met elkaars flyers; het maakte haar blij.
Selina benoemde nog een aparte campagne die hier in januari aan vooraf ging. De fractiewerkgroep armoede was de markten opgegaan met de vraag “Hoe kom je de winter door”. Het leverde bijzondere ontmoetingen op, met veel inwoners.

In de sfeer van mededelingen stond Liselotte nog stil bij de aankondiging van Hans Waaldijk, dat hij na 17 jaar zijn raadswerk deze zomer gaat beëindigen, dat zijn herstel behoorlijk goed gaat en Marijn het fractievoorzitterschap met verve ter hand heeft genomen.
Het Politiek Café op 18 april over wonen werd aangekondigd.
En Koos attendeerde ons erop dat we door gaan met de permanente campagne, waarin we de wijken ingaan om inwoners ook buiten verkiezingstijd aan het woord te laten.
We namen afscheid van Pieterjan van Delden als bestuurslid van OPEN, nu hij stopt als secretaris van de PvdA-afdeling. Ursula overhandigde hem een kistje met vloeibare inhoud en een kaart van de DB-leden van OPEN.

De verkiezingscampagne kreeg nog apart aandacht, onder meer vanwege het resultaat. Waren er deze keer gemeenteraadsverkiezingen geweest, dan was onze combinatie veruit de grootste geworden, dus niet de BBB. Het politieke landschap op rechts viel binnen onze gemeente uiteen in BBB, VVD, Ja21, SGP en PVV; samen waren zij nog steeds goed geweest voor een ruime meerderheid in de raad. Maar ja, het waren verkiezingen voor Provinciale Staten (PS) en waterschappen.
In de PS werd BBB wel de grootste, nipt voor GroenLinks. De formatie is begonnen en gelukkig besloten GL en PvdA elkaar vast te houden. In landelijke peilingen kwam naar voren dat 17% van de niet-stemmers de vorige keer wel op GL of PvdA had gestemd; een aansporing voor ons om echt zichtbaar te blijven en in de campagne onze oproep te blijven uitdragen: ga stemmen!
In het Waterschap Stichtse Rijnlanden verloor WaterNatuurlijk een zetel en won de PvdA er een bij; samen nog steeds veruit de grootste. Ursula kreeg van de kiezers een zetel in de PvdA-fractie.

De OPEN-fractie is nu bijna een jaar aan de slag. Marijn Bouwmeester stelde zich nog maar eens aan ons voor, sinds begin februari in de rol van fractievoorzitter. De fractie is niet in het College van B&W gekomen, maar smeedt succesvol wisselende meerderheden voor onze voorstellen. De besluitvorming afgelopen najaar over de begroting was een grote slag, want BVH-Lokaal, een van de ‘college-fracties’ ging mee. Op korte termijn liggen onder meer de omgevingsvisie en de woonvisie ter besluitvorming voor. Daar willen we onze ambities op het gebied van wonen, energietransitie, mobiliteit en omschakeling in de agrarische sector in kwijt. Marijn noemde het debat in de raad constructief. Koos de Bruin vulde nog aan dat de fractie werkelijk invloed heeft: “er wordt naar ons geluisterd”. Karel noemt zijn grootste teleurstelling: het college wil zelf geen plan maken voor windenergie.

Toen was het tijd voor de Algemene Ledenvergaderingen van Progressief Heuvelrug, GroenLinks en PvdA. Na afloop praatten we in gezamenlijkheid na bij de welverdiende borrel. Een geslaagde avond.