Wonen voor iedereen
Bouwen versnellen? Hoe en voor wie?
Wonen in onze gemeente is prachtig, maar huizen zijn duur en wachtlijsten voor huurwoningen zijn lang.
Hoe maken we het betaalbaar voor iedereen, hoe krijgen we het voor elkaar dat we genoeg bouwen en dat er een beetje tempo in het bouwen komt?
Komende maanden wordt de nieuwe woonvisie voor de inwoners van onze gemeente vastgesteld. Met afspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties, over woonruimteverdeling, bouwlocaties en voor wie er gebouwd moet worden.

In ons Politiek Café nemen enkele sprekers ons mee:
– Jos Sleyfer, directeur van Heuvelrug Wonen
– Miranda Rovers, projectontwikkelaar

We horen graag jouw ideeën. Denk met ons mee in het Politiek Café

dinsdag 18 april, 20.00 uur in café Buitenlust
Burg. Jhr. H v.d. Boschstraat 13, Amerongen