Slavernijverleden Utrechtse Heuvelrug in kaart gebracht

IMG_0121.jpeg

Vandaag herdenken we het slavernijverleden en vieren we dat de ketenen afgeworpen zijn. Het slavernijverleden is een pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis. Vanaf 1 juli 2023 wordt hier in het hele Koninkrijk extra aandacht aan besteed tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Dit jaar

2023-08-27T13:18:43+02:0001/07/2023|

Politiek café over wonen

Amerongen – 18 april
Wonen is voor iedereen: hoe krijgen we dat voor elkaar?
Marijn Bouwmeester, fractievoorzitter van OPEN schetst de problematiek. Hoe voldoen we aan de landelijke opgave van 30% sociale woningbouw, rekening houdend met dat het nu 24% is? Dat we dan misschien wel 1100 woningen moeten bouwen?

2023-06-26T21:52:37+02:0030/04/2023|

OPEN politiek café 18 april

Wonen voor iedereen
Bouwen versnellen? Hoe en voor wie?
Wonen in onze gemeente is prachtig, maar huizen zijn duur en wachtlijsten voor huurwoningen zijn lang.
Hoe maken we het betaalbaar voor iedereen, hoe krijgen we het voor elkaar dat we genoeg bouwen en dat er een beetje tempo in het bouwen komt?
Komende

2023-04-12T19:17:00+02:0011/04/2023|

Selina stopt als commissielid

Helaas nemen we afscheid van Selina als commissielid. Gelukkig blijft ze wel actief betrokken bij OPEN. Ze schrijft hierover:
“Met pijn in het hart trek ik mij terug als commissielid voor OPEN. Samen met de fractie en griffie ben ik van mening dat deze stap nodig is om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, die mogelijk

2022-12-07T17:39:33+01:0007/12/2022|

Een verrassende ontdekking

Op zaterdag 29 januari gingen we dan echt voor het eerst huis-aan-huis aanbellen; ’s ochtends in Doorn en ’s middags in Driebergen. Ik voelde bij het vooruitzicht mijn ongemak oplopen. Alsof ik ongewenst ging binnendringen, alsof ik bevreesd zou moeten zijn voor vervelende confrontaties met degenen die open zouden doen. In voorgaande campagnes had ik

2022-02-01T09:40:23+01:0030/01/2022|

Oordeelsvorming Toekomstvisie – onze woordvoerder Nienke

Voor ons ligt het raadsvoorstel Toekomstvisie. Allereerst welgemeende complimenten aan college en ambtenaren. Dit publieksdocument is het sluitstuk van een lang en intensief proces, met een uitgebreid participatietraject. Dat begon heel ouderwets in een zaaltje in Driebergen, half maart 2020, letterlijk de dag voordat wij in de wereld

2021-12-30T11:37:02+01:0024/12/2021|

De Peilnota: een ‘tussenstand’ op weg naar de Toekomstvisie

In de gemeenteraadsvergadering van februari is de Peilnota besproken. In dit webbericht leggen we uit wat de Peilnota is en waarom dit een goede eerste stap is op weg naar een Toekomstvisie van onze gemeente.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt aan een Toekomstvisie. Deze visie beschrijft hoe de toekomst van onze dorpen en ons buitengebied

2021-03-03T14:58:05+01:0003/03/2021|
Ga naar de bovenkant