Extra impuls voor duurzame energie-opwek op een bijzondere lokatie.
OPEN, D66 en Heuvelrug Energie lanceren een plan voor een zonnepark op de gemeentelijke vuilstort.

Dat we een flinke slag moeten maken met de opwek van duurzame energie was al duidelijk. De huidige energie- & klimaatcrisis maakt dat meer snelheid geboden is. Helemaal nu de gascrisis is afgekondigd door het kabinet, met alle negatieve gevolgen voor de CO2-uitstoot van dien. Hoog tijd een tandje bij te zetten met de opwek van duurzame energie, waar dat kan.
In onze gemeente dient zo’n kans zich aan op een unieke plek. Aan het directe zicht onttrokken door bos ligt bovenop de heuvelrug de oude vuilstort van Maarsbergen, 7 hectare groot.
Deze vuilstort is al jaren niet meer in gebruik, inmiddels gesaneerd en is netjes afgedekt. Het ligt nu als een groot grasveld tussen de bossen. Zou dit niet een mooie plek zijn voor een extra zonneveld?

De lokale energiecoöperatie Heuvelrug Energie wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een zonneveld op deze plek, waarbij tegelijkertijd de bestaande natuurwaarden worden versterkt, biodiversiteit wordt toegevoegd en een deel van de energie die overdag wordt opgewekt wordt opgeslagen in accu’s, zodat er ook energie kan worden geleverd als de zon niet meer schijnt. “Het wordt steeds belangrijker om slimme oplossingen te bedenken waarmee het stroomnet niet overbelasten. Daarnaast willen we lokale organisaties en omliggende terreineigenaren actief bij het onderzoek en de verdere planvorming betrekken. Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen mee-investeren en zo maximaal participeren en een deel van de opbrengst komt ten goede aan de hele gemeenschap”, zegt Huib de Vriend van Heuvelrug Energie.

Raadsleden Koos de Bruijn van OPEN en Lennart van der Burg van D66 zijn enthousiast over dit idee en roepen de gemeente Utrechtse Heuvelrug (ook eigenaar van dit perceel) dit onderzoek te verwelkomen en te faciliteren. Uiteraard moet daarbij wel geborgd worden dat de natuurwaarden van het perceel gehandhaafd of zelfs vergroot worden en dat omliggende terreineigenaren en andere stakeholders goed betrokken worden.

Koos de Bruijn (OPEN): “Het aanpakken van de klimaat- en energiecrisis zou hand in hand moeten gaan. Daarvoor is het nodig dat we fors besparen en dat de energie-opwek verduurzaamd wordt. De vraag die voor ons centraal staat is; wat kunnen we lokaal doen om deze transitie waar te maken. Want vanzelf zal het niet gaan, dat maakt de recente heropening van de kolencentrales wel duidelijk. Het zou heel interessant zijn als we in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op een innovatieve wijze een extra steen bij kunnen dragen aan de energietransitie. Daarom goed als de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor op de voormalige vuilstort van Maarsbergen faciliteert.

De oude vuilstort is gemeentelijk eigendom. Het zou prachtig zijn als we deze locatie nuttig gaan gebruiken door enerzijds zonnepanelen te plaatsen en anderzijds de biodiversiteit op die plek versterken. Daarnaast levert het ook inkomsten op voor de Utrechtse Heuvelrug. In 2021 werd duidelijk dat de gemeentelijke energielasten met €1,35 mln. stegen naar 2 mln. euro per jaar. We moeten dus maximaal energie besparen, maar zullen ook energie nodig blijven hebben. Laten we dat dan lokaal opwekken! Natuurlijk is het zaak dat alle inwoners ook kunnen meeprofiteren in dit nieuwe zonnepark” aldus Lennart van der Burg, Raadslid D’66.