Op 3 en 6 juli kwam de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug bijeen. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten voor OPEN.
De vergadering is hier terug te kijken. Ook zijn daar de agendastukken te vinden.

Omgevingsvisie

OPEN is blij dat er zoveel steun is voor -mede door ons- flink gewijzigde omgevingsvisie. Wij hebben ons hard ingezet voor fiets, voetgangers, OV, voedsel, biodiversiteit, toekomstbestendige economie en niet te vergeten vitaliteit, voorzieningen en wonen.  Meer over dat onderwerp is hier te lezen.

Meer weten over dit onderwerp? Marijn Bouwmeester en Koos de Bruijn zijn hiermee bezig.

Plan van aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist

Samen met de gemeente Zeist heeft onze gemeente een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een gebiedsvisie voor het stationsgebied Driebergen-Zeist. Doel is te verkennen of en hoe daar een nieuwe kern ontwikkeld zou kunnen worden.

OPEN vindt het belangrijk dat woningzoekenden en woningcorporaties betrokken worden bij de ontwikkeling van dit gebied. Daarnaast is het erg belangrijk dat de natuurlijke waarden van dit gebied, dat een belangrijke corridorfunctie heeft tussen Kromme Rijngebied en Heuvelrug, zoveel als mogelijk geborgd blijven.

Ten slotte is het belangrijk dat er voldoende sociaal gebouwd wordt. We zijn heel blij dat onze motie die oproept te streven naar minimaal 40% sociale woningbouw op steun van de rest van de raad kon rekenen.

OPEN diende 3 moties in, die allegorie werden aangenomen:

Meer weten over dit onderwerp? Koos de Bruijn houdt zich hiermee bezig.

Hoofdlijnennotitie Woonzorgvisie

Dit gaat over de aanzet van de woonzorgvisie, die gaat over bijvoorbeeld de verdeling van woningsegmenten, de doelgroepen voor nieuwe woningen. Als OPEN hebben wij ons hard gemaakt voor een goede definitie van betaalbaarheid.

Meer weten over dit onderwerp? Karel de Wit en Marijn Bouwmeester houden zich hiermee bezig.

Akkerweg 

De Akkerweg moet in verband met rioolwerkzaamheden op de schop. Daarom kwam het college met het voorstel om dit moment aan te grijpen voor een herinrichting van de weg en een snelheidsverlaging naar 30 km/u. Belangrijk voordeel is dat veel bomen behouden kunnen blijven.

De laatste 2 punten wat OPEN betreft zeer welkom. Deze weg is te smal om harder te rijden, zeker omdat ook veel fietsers van de weg gebruik maken.

Wel vindt OPEN dat bij een weg als de Akkerweg maatwerk verdient voor de inrichting. Vooral omdat de weg eigenlijk tussen twee uitersten invalt. De weg is te smal voor een volwaardige ontsluitingsweg, maar het is ook geen gewone woonwijkstraat. Daarom dienden we samen met BVH, PvdD en D66 een motie in die het college oproept om samen met betrokkenen (omwonenden, bedrijven, natuurorganisaties) uit te werken hoe de inrichting van de Akkerweg eruit zou moeten komen te zien.

Meer weten? Koos de Bruijn houdt zich hiermee bezig.

Keti Koti en slavernijverleden

OPEN heeft aangekondigd om dit najaar een voorstel te gaan doen, samen met actieve inwoners en betrokken organisaties, om in onze gemeente meer aandacht te gaan schenken aan het slavernijverleden. In dit artikel staat daar meer uitleg over.

Meer weten? Koos de Bruijn en Marijn Bouwmeester houden zich hiermee bezig.