We vertellen je graag iets meer over waar we ons als fractie van OPEN mee bezighouden en voor inzetten in de gemeenteraad. Net als vorige keer een greep uit de uitkomsten van de gemeenteraad op 7 en 10 november.

Uitvoeringsprogramma
Op 10 november heeft de raad besloten over de begroting voor 2023 en even belangrijk: het uitvoeringsprogramma van het college voor de komende jaren. In dit bericht staan de belangrijkste punten die OPEN hier heeft ‘binnengehaald’, waaronder veel winst voor wonen, duurzame mobiliteit en duurzaamheid. Dat wordt onder andere betaald uit belastingverhogingen. Wij denken dat dit belangrijke investeringen zijn waar we structureel baat bij gaan hebben.

Brede toegankelijke begroting
Raadslid Sigrid Vink zet zich al langer in voor toegankelijke en leesbare stukken in de gemeente. Ook nu had zij samen met D66 een motie ingediend, die helaas niet op voldoende steun kon rekenen.
Vragen over dit onderwerp? Sigrid Vink houdt zich hiermee bezig

Betere kans voor kwalitatief goede en betaalbare sociale huurwoningen
Een breed gesteunde motie door OPEN over het vergroten van kansen voor woningbouwcorporaties bij de verkoop van gemeentegrond, heeft het gehaald. Dat vergroot de kansen voor kwalitatief goede en betaalbare sociale huurwoningen.
Vragen over dit onderwerp? Hans Waaldijk houdt zich hiermee bezig.

Bouwen vlak buiten de dorpen: kijk naar de mogelijkheden
OPEN heeft een motie opgesteld, ook weer breed gesteund door de raad, waarmee besluiten over bouwen buiten de rode contouren niet alleen bij het college liggen, maar juist ook bij de raad. Zo kunnen we niet alleen naar de onmogelijkheden gaan kijken maar ook naar wat er wel mogelijk is.
Vragen over dit onderwerp? Marijn Bouwmeester houdt zich hiermee bezig.

Voorkomen armoedeval en acuut versterken sociaal vangnet
Samen met veel andere partijen heeft OPEN gepleit dat het college voor inwoners die het financieel niet meer redden met preventieve en concrete plannen komt. Daartoe zijn deze motie en dit amendement aangenomen.

Bomen Huis Doorn
Het Rijksvastgoedbedrijf wil 494 gezonde bomen kappen. De voltallige gemeenteraad wil dit niet, het college wil dit niet, maar het lijkt erop dat het RVB aan de plannen wil vasthouden. Daarom is o.a. deze motie aangenomen. Wij roepen iedereen op om zich hierover (op sociale media of anderszins) uit te spreken.
Volg hier de berichten van Marijn op Twitter.