Vanavond (10 november) heeft de Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug het uitvoeringsprogramma en begroting 2023-2026 vastgesteld. OPEN is blij dat er via de amendementen die OPEN heeft geïnitieerd veel meer ruimte is gekomen voor:

  1. Het versnellen van woningbouw
  2. Meer ruimte voor duurzame mobiliteit
  3. Extra ambities voor verduurzaming
  4. Behoud van minstens de helft van speelplaatsen in onze gemeente, die bij een eerdere bezuinigingsronde geschrapt waren.
  5. Extra middelen voor energiearmoede en sociaal beleid via de algemene reserve, die opgehoogd wordt.
  6. Biodiversiteit in het integrale groenbeleid.

Dit alles is mogelijk omdat de Raad heeft besloten een aantal belastingen, die al jaren achterbleven bij het landelijk gemiddelde, richting het landelijk gemiddelde te brengen. Dit betreft onder meer de toeristenbelasting en de OZB voor niet-woningen.

Ons amendement dat het college kansrijke plannen buiten de rode contouren voorlegt aan de raad heeft ook een brede steun gekregen. Binnenkort gaan we als raad met het college in gesprek over wat dat betekent.

Fractievoorzitter Hans Waaldijk sprak deze algemene beschouwing uit:

Groen en Duurzaam doen, Samen leven, samen doen
Wat ons betreft is er vanavond het moment om inhoud te geven aan deze doelen.
625 asielzoekers, 250 Oekraïners op de vlucht voor oorlog en ellende. Hier in deze gemeente doen we er wat aan. En hier is geen dwangwet nodig. Omdat we het gewoon doen.
Voor huisvesting een versneller regelen, omdat de woningmarkt spaak loopt en wachttijden voor een sociale woning meer dan 10 jaar kan zijn, hier kunnen we vanavond wat aan doen.
Zorgen voor de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers dat kunnen we vanavond doen.
Substantieel meer doen voor biodiversiteit, duurzaamheid en groen, dat kunnen we vanavond doen.
Zorgen dat de financiële reserves voor energiearmoede en sociaal beleid worden ingezet, dat kunnen we vanavond doen.
Complimenten geven aan onze organisatie die crisis na crisis de rug recht en aan de slag gaat. Dat willen we bij deze doen.
En zorgen dat we windmolens krijgen? Dat kan de provincie voor ons doen.
OPEN is heel blij met het duale stelsel en wil daar dus voluit aan meedoen.
De sportvelden aan de Woerd verdrijven ? Daar zal OPEN niet aan meedoen.

Geacht college wij geven u graag de ruimte voor onze idealen, een sociale en groene gemeente. Wij wensen u daarbij veel succes. En daar moet u het mee doen.”