Hieronder vertellen we je graag iets meer over waar we ons als fractie van OPEN mee bezig houden en voor inzetten in de gemeenteraad. Een greep uit de uitkomsten van de raadsvergadering eind september.


Zonneveld op de oude vuilstort in Maarsbergen?

OPEN heeft samen met D66 het initiatief genomen om op de oude vuilstort in Maarsbergen een zonneveld te plaatsen. Op 29 september heeft de raad goedgekeurd om als gemeente actief mee te werken aan de verkenning om dit mogelijk te maken, zie deze link.

Vragen over dit onderwerp? Koos de Bruijn houdt zich hiermee bezig.

 

Herstelplan Valwind Leersum:

Op 29 september is het herstelplan vastgesteld door de raad. Dat betekent dat dit plantseizoen begonnen kan worden met het (her)planten van bomen. Hier is hard aan gewerkt door de gemeente en door inwoners. Wij denken dat er een toekomstbestendig plan ligt waar veruit de meeste inwoners goed mee kunnen leven. Er zijn wel een aantal straten die er nu minder goed vanaf komen en het college heeft toegezegd daar mee aan de slag te gaan. En we hebben als OPEN een motie ingediend, die unaniem is gesteund, om de provincie te vragen om de N225 die door Leersum loopt sneller en integraal aan te gaan pakken. Dus niet alleen de weg zelf, maar ook het herplanten van bomen én het fietspad.

Vragen over dit onderwerp? Marijn Bouwmeester houdt zich hiermee bezig

 

Kinderopvangtoeslagaffaire

Onze gemeente heeft extra geld gekregen om gedupeerden van de kinderopvangtoeslag te helpen en te helpen voorkomen dat dit vaker kan gebeuren. De gemeente heeft hiervoor een plan gemaakt. OPEN heeft ervoor gepleit om het geld o.a. in te zetten voor het digitaal toegankelijker maken van de gemeente. Dit is toegezegd door het college dus dat is goed nieuws.

Vragen over dit onderwerp? Sigrid Vink houdt zich hiermee bezig

 

Sportlaan Driebergen

De raad heeft besloten dat op de Sportlaan in Driebergen gebouwd mag gaan worden. Dat worden 44 woningen, waaronder sociale woningen. Daarnaast heeft de raad ruimte gecreëerd voor plannen die wat creatiever en groener zijn en wordt er extra gekeken naar de verkeerssituatie. Dit is een grote zorg van de huidige bewoners.

Vragen over dit onderwerp? Hans Waaldijk, Marijn Bouwmeester en Koos de Bruijn houden zich hiermee bezig.

 

Woonzorgcomplex Grote Bloemheuvel Maarsbergen

Op het nu braakliggende terrein de Grote Bloemheuvel in Maarsbergen mag een woonzorgcomplex ontwikkeld worden. Het worden ca 100 woonzorgeenheden. Het plan is zo gemaakt dat het monument dat er nu is wordt behouden en het in het landschap past. Dit betekent een grote verandering voor Maarsbergen: meer inwoners en een grote zorginstelling erbij. OPEN is blij dat er gebouwd gaat worden, maar vindt het wel belangrijk dat dit ook toegankelijk is voor ouderen die wat minder te besteden hebben. De gemeente moet echt een betere visie op de combinatie van wonen en zorg ontwikkelen, heeft Hans Waaldijk bepleit. Dit is nu nog niet gesteund door de raad maar blijft wel een belangrijk aandachtspunt van onze fractie in de raad.

Vragen over dit onderwerp? Hans Waaldijk houdt zich hiermee bezig.

 

Een schone(re) bodem

Onze gemeente werkt in de regio samen met andere gemeenten als het gaat om bodembeheer, bijvoorbeeld het verplaatsen van grond. Hier is nu regionaal beleid voor geschreven met als uitgangspunt dat de bodem over het geheel genomen niet mag verslechteren. Onze gemeente heeft een wijziging op dit plan (amendement) aangenomen dat de bodemkwaliteit in onze gemeente niet mag verslechteren.

Vragen over dit onderwerp? Marijn Bouwmeester houdt zich hiermee bezig.

 

Wil je iets kwijt aan een van onze raadsleden? Kijk voor de contactgegevens op onze website.