De afgelopen weken is er zowel in als buiten de gemeenteraad veel discussie geweest over de voorgenomen kap van bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum. Inmiddels zijn er positieve ontwikkelingen, waarin gezocht wordt naar een oplossing. De eigenaren van de bomenrij willen in gesprek met Stichting Urgenda over de mogelijkheid om een beheerstichting op te richten.

Dit zou een goede route kunnen zijn, omdat de eigenaren dan niet meer verantwoordelijk zijn, en de beheerstichting een plan kan maken waarin respect voor de bomen, verkeersveiligheid, en behoud van dit stukje cultuurhistorie van onze mooie gemeente hand in hand kunnen gaan.

Voors en tegens
In een eerder bericht (klik hier) hebben wij reeds aangegeven dat wij als OPEN goed naar de tegenstanders van de bomenkap luisteren. Zeker omdat wij staan voor de bescherming van het groen en de natuur in onze gemeente, en omdat wij vinden dat iedere boom een eigen, intrinsieke waarde heeft. Maar wij hebben ook oog voor de voorstanders en de initiatiefnemers van dit plan. De laatsten hebben als eigenaren van de bomenlaan te maken met een juridische verantwoordelijkheid in het geval dat er een boom op een fietser of auto valt. En zij zien nu mogelijkheden om de laan te bewaren voor latere generaties, terwijl ze niet zeker weten of er in de toekomst ook mogelijkheden zijn voor herstel en duurzame renovatie.

Gemeente en Provincie
En dan zijn er nog de rollen en wettelijke posities van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht. De gemeente gaat niet over de kap, maar besluit over het herstelplan en dient hierbij vanuit haar wettelijke opdracht te kijken naar behoud van cultuurhistorische waarden. De provincie gaat vervolgens over het wel of niet kappen van de bomen.

Korte en lange termijn
Als fractie OPEN hebben wij veel gepraat over de plannen. Met elkaar, met betrokken inwoners, en met leden van onze politieke partij. We begrijpen heel goed dat het nu kappen van alle bomen, en herplant van nieuwe bomen een grote ingreep is die veel mensen pijn doet. Maar als fractie proberen we ook, zoals we altijd doen bij het onderwerp duurzaamheid en klimaatverandering, door generaties heen te kijken: wat is nu het beste besluit om deze bomenrij voor de toekomstige generaties zo goed mogelijk te bewaren? We vinden het lastig dat dit laatste perspectief makkelijk ondersneeuwt in het licht van het eerste. Wij zijn dan ook erg blij dat de eigenaren nu in gesprek willen over de mogelijkheid om een beheersstichting op te richten.