Oordeelsvorming Toekomstvisie – onze woordvoerder Nienke

Voor ons ligt het raadsvoorstel Toekomstvisie. Allereerst welgemeende complimenten aan college en ambtenaren. Dit publieksdocument is het sluitstuk van een lang en intensief proces, met een uitgebreid participatietraject. Dat begon heel ouderwets in een zaaltje in Driebergen, half maart 2020, letterlijk de dag voordat wij in de wereld