Naar minder restafval op de Utrechtse Heuvelrug

Op 19 december heeft de Raad besloten over een prijsprikkel om de hoeveelheid restafval te verminderen. Vroeger stond dit bekend als Diftar. Doel van de gemeente is om het restafval onder de 100 kg per inwoner te krijgen. Er lagen vier scenario’s voor:

  1. Geen prijsprikkel
  2. Prijsprikkel op volume en frequentie (hoeveel zakken, hoe groot is je container,