Gebiedsvisie bedrijventerrein Maarsbergen-Oost

In november 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot een herziene gebiedsvisie voor Maarsbergen-Oost. Het raadsvoorstel over het bedrijventerrein dat er lag, was volgens de raad namelijk onvoldoende uitgewerkt. Inmiddels bespreekt de raad de nieuwe visie.

In de nieuwe gebiedsvisie moesten in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

·         een beter uitgewerkte behoefteraming aan bedrijventerrein op