Onroerende Zaak Belasting – het gesprek 2018

Gisteravond vond de laatste raadsvergadering van dit jaar plaats. Een spannende vergadering voor OPEN, omdat we, samen met D66 en CU twee belangrijke amendementen hadden voorbereid.

Het eerste amendement heeft ten doel om met elkaar uit te spreken als raad, dat we in het voorjaar van 2019 niet alleen zullen praten over de