Groene mobiliteit

Onze actiepunten:

  • voorrang voor fietsers en voetgangers op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kommen; verkeerslichten zo inregelen dat fietsers en voetgangers voorrang krijgen op autoverkeer
  • voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers komt de snelheid buiten de bebouwde kom op maximaal 60 km/u, zeker op wegen zonder vrij liggend fietspad; de maximumsnelheid komt binnen de bebouwde kom op maximaal 30 km/u
  • een net van laadpalen in de publieke ruimte om het elektrisch autorijden te faciliteren
  • behoud van de Intercitystatus van het NS-station Driebergen-Zeist
  • een rechtstreekse noord-zuid busverbinding naar Amersfoort
  • de bezoekersstroom naar het Nationaal Park groeit; we onderzoeken hoe hun mobiliteit duurzamer kan worden

Ons verhaal over groene mobiliteit
Ook in onze gemeente is er steeds meer autoverkeer van inwoners, forenzen en toeristen. Er zijn ook veel fietsers en wandelaars, en er is het openbaar vervoer.
OPEN kiest voor groene oplossingen om de drukte in goede en veilige banen te leiden.

Fietsers en wandelaars
Fietsers en wandelaars zijn de meest milieuvriendelijke deelnemers aan het verkeer, maar ook de kwetsbaarste. Binnen de bebouwde kommen verdienen zij extra bescherming en voorrang bij stoplichten.
Er zijn natuurlijk inwoners die zijn aangewezen op het gebruik van een auto. Maar we hoeven de auto niet het aantrekkelijkste alternatief te laten zijn. Bij het inrichten van wegen en inregelen van verkeerslichten mogen fietsers en voetgangers het voordeel krijgen van een vlotte doorstroming. Het is even wennen: voorrang op de auto. Wanneer er geen verkeer is, kan het verkeerslicht voor fietsers standaard op groen staan. Op weg vanuit Driebergen naar het NS-station is er zelfs een ‘groene golf’ voor fietsers in te regelen.
Het verschil in snelheid van auto en fiets is een voorname bron voor onveilige situaties en ongelukken. Buiten de bebouwde kom moet wat OPEN betreft de snelheid van auto’s terug naar maximaal 60 kilometer per uur, zeker waar geen vrij liggend fietspad is aanwezig is. Binnen de bebouwde kom zelfs naar 30 kilometer. Onze gemeente realiseert dit zelf of eist dit bij de provincie wanneer de beslissing formeel daar ligt.
OPEN verwelkomt met genoegen de fietssnelweg die de provincie gaat aanleggen vanaf Utrecht over de Utrechtse Heuvelrug.

Elektrisch autorijden
Nog lang niet iedere autobezitter kan zich een elektrische auto veroorloven. Onze gemeente moet proactief toewerken naar een passende infrastructuur, met een net van laadpalen in de publieke ruimte.

Openbaar vervoer
We zijn trots op het nieuwe NS-station Driebergen-Zeist dat een modern knooppunt is geworden, met goede voorzieningen voor alle verkeersdeelnemers. Het versterkt de ‘groene’ bereikbaarheid van onze gemeente. Onze gemeente pleit daarom met kracht voor behoud van de Intercitystatus.
De noord-zuid verbinding vanuit Doorn/Maarn of Leersum/Maarsbergen naar Amersfoort, waar kinderen op school zitten en soms inwoners in het ziekenhuis liggen, verdient een directe busverbinding. Onze gemeente bepleit dit bij de provincie.

Recreatiepark voor de Randstad
Voor mensen uit de Randstad is de Utrechtse Heuvelrug als recreatiepark bijzonder in trek. Toeristen uit de Randstad vangen we gastvrij op, omdat wij hier natuurlijke rijkdom hebben die we met hen willen delen. Voor de lokale horeca is hun komst een opsteker.
Na de coronatijd gaat de toeristische stroom niet kleiner worden. Veel toeristen komen per auto en brengen hun fietsen mee om hier een tochtje te maken.
OPEN wil duurzaam toerisme stimuleren en de stroom van bezoekende auto’s indammen. We gaan (laten) uitknobbelen hoe dit het beste kan. Mogelijk kan dit met enkele grotere parkeerplaatsen op de rand van het Nationaal Park, met betaald parkeren en een transfer per ‘e-boemel’ die toeristen naar de gewenste toeristische entrees van het Nationaal Park brengt. De “bosboemel” van Amerongen die in 2021 in de prijzen is gevallen, vormt een inspirerend voorbeeld.
De parkeeroverlast neemt toe. Daarom willen we binnen het Nationaal Park een parkeerverbod langs provinciale en lokale wegen: alleen parkeren op daartoe aangewezen plaatsen.