Ga stemmen en moedig anderen aan dat ook te doen!
Met die dringende oproep sloot Europarlementariër Lara Wolters haar inspirerende bijdrage aan het Politiek Café in Doorn af. Dit Politiek Café was een initiatief van OPEN om de campagne van GoenLinksPvdA voor de verkiezingen van een nieuw Europees Parlement te steunen.

Lara Wolters, nummer 7 op de lijst van GoenLinksPvdA voor de komende verkiezingen en te volgen op o.a. LinkedIn, waarschuwde de ca. 40 belangstellenden uit o.a. Doorn, Driebergen, Zeist en omstreken voor het scenario dat (ook) in Europa de traditionele middenpartijen zoals de Europese Christen Democraten, steeds meer naar rechts opschuiven onder druk van recente electorale winst van de radicaal rechtse partijen zoals de PVV. Zij zag het risico dat er na de verkiezingen door de Europese Christen Democraten een blok wordt gevormd met een aantal van die radicaal rechtse partijen die juist nu hun uiterste best doen om gematigd over te komen. Nederland, met regeringsdeelname van VVD en NCS aan een kabinet met PVV, wordt door haar en vele anderen in Europa als een schrikbarend voorbeeld gezien. Alleen een sterke Rood Groene vertegenwoordiging kan dat stoppen. Ga stemmen dus!

Voor Europa = Voor Minimumloon
Voor Europa = Voor Banen
Tijdens het Politiek Café kwam het belang van een sterk, sociaal en groen Europa naar voren. Met Lara Wolters als gast was het geen probleem om sterke voorbeelden daarvan naar voren te brengen. Schrijnend daarbij was wel het grote te kort aan aandacht in de Nederlandse media voor belangrijke Europees regelingen.
Lara vertelde dat ze ooit in het Europese Parlement binnenkwam als medewerker van Europarlementariër Agnes Jongerius en toen al snel zag dat je met veel doorzettingsvermogen en grote inzet juist in Europa veel kan bereiken. Ze was van dichtbij getuige van de Europese regulering van ‘platformwerk’, het zeer in opkomst zijnde ongereguleerde werk bij de Ubers en de vele andere digitale platforms die potentiële klanten en veelal losse arbeidskrachten bij elkaar brengen onder inhouding van een bedrag voor eigen gewin. Dit gebeurt vaak zonder normale arbeidsvoorwaarden of bescherming van de werknemers. Met een flink aantal misstanden en uitbuiting tot gevolg. De EU is nu de eerste wetgever ter wereld die hier regels voor heeft gemaakt.

Anti-wegkijk-wet
Lara zelf, vanaf 2019 lid van het EU parlement, heeft na jaren inspanning kortgeleden voor elkaar gekregen dat er een belangrijke Europese richtlijn is gekomen, meestal aangeduid met de anti-wegkijk-wet. Het Europees Parlement heeft, ondanks aanhoudende tegenwerking door een sterke lobby uit het bedrijfsleven ingestemd met deze wet, die grote ondernemingen verantwoordelijk houdt voor fouten in hun toeleveringsketen. Belangrijk, want het gaat hierbij om zaken als het tegengaan van kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting.
Europa is daarmee het eerste continent dat harde regels stelt voor dit soort misstanden in de toeleveringsketen van bedrijven.

De volgende uitdaging voor de sociaal-groene parlementariërs is het regelen van gelijke arbeidsvoorwaarden voor wie dan ook in dezelfde situatie. Voor werk in Nederland zou bijvoorbeeld voor iedereen, met welke nationaliteit dan ook hetzelfde Nederlandse minimumloon moeten gelden. Dat wordt nu via allerlei schimmige uitzendconstructies omzeild.

Voor Europa = Voor Klimaat
Voor Europa = Voor Veiligheid
Voor Europa = Voor Wonen
Grote maatschappelijke vraagstukken kan je niet (meer) nationaal oplossen, bleek de algemene opinie tijdens het Politiek Café. Samen met Lara Wolters werden bovengenoemde slogans doorgenomen. Waarbij naast de meer voor de hand liggende voorbeelden bij Klimaat en Veiligheid, ook die voor Wonen, ogenschijnlijk met alleen lokale of landelijke aspecten, toch vrij simpel te vinden waren. Denk maar eens aan wat de grote internationaal werkende platformbedrijven als Booking.com en Airbnb op de woningmarkt in grote steden of populaire provincies in heel Europa teweegbrengen. Overal vindt prijsopdrijving plaats, wordt er liever kortdurend verhuurd en staan lokale woningzoekenden met een wat smallere beurs achteraan in de rij. Alleen in Europees verband kan je dat aanpakken.

Europa – Landelijk – Provinciaal – Lokaal
Een aantal bezoekers van het Politiek Café vertelde op dit moment niet zo goed meer te weten hoe campagne te voeren met zo’n sterke opkomst van radicaal-rechts en de zeer waarschijnlijke vorming van een kabinet in Nederland met een dergelijke partij daarin opgenomen.
Lara Wolters, vanuit haar ervaring als lid van het Europees Parlement en Marijn Bouwmeester, vanuit haar rol als lokaal politicus, waren het in antwoord daarop roerend met elkaar eens. Het maakt niet zo uit of je op dit moment met mensen over lokale zaken spreekt, of provinciale, landelijke dan wel Europese, zodra je echt luistert en de gelegenheid geeft hun zorgen met je te delen klikt het al snel en komt er vaak een goed gesprek op gang. Het is doorlopend van belang zulke gesprekken te voeren, en zeker In de aanloop naar verkiezingen. Alleen door vertrouwen te geven komt het vertrouwen in de politiek weer terug.

Dank
Ook dit Politiek Café van OPEN bleek na afloop bij het napraten weer zeer gewaardeerd. Het actief participerende publiek dankte na afloop Lara Wolters en het organiserende en presenterende drietal Jan Hoogstad, Floor van Gelder en Lex van der Burg van harte en bleef nog lang napraten.