Biodiversiteit, van woord naar daad

Biodiversiteit, we praten er veel over, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat onze gemeente ook echt biodiverser wordt? Over niet al te lange tijd staan het groenstructuurplan en het bomenbeleid op de agenda van de gemeenteraad. Daarnaast concludeert de rekenkamer dat we op dit moment geen standaarden hebben voor ecologie. Veel partijen hebben voor de verkiezingen het manifest biodiversiteit ondertekend. Al met al zien we goede kans nu echt handen en voeten te geven aan de breed gedeelde ambities op het gebied van biodiversiteit.

De gemeenteraad laat zich op 8 april door enkele experts informeren over hoe we biodiversiteit goed kunnen verankeren in het gemeentelijk beleid. Deze avond is georganiseerd op initiatief van de fractie van OPEN. Iedereen is welkom op de publieke tribune. Handig om te weten: alleen raadsleden mogen vragen stellen. De avond is ook online te volgen en achteraf na te kijken. 

Sprekers (o.a.): Kars Veling (Vlinderstichting), Jana Verboom (GoedVolk), Joop Spijker (WUR), Hidde Hofhuis (Deltaplan Biodiversiteit)

Datum: 8 april, 19.30-21.30 uur. Locatie: Raadzaal, Cultuurhuis Doorn. Website: https://heuvelrug.notubiz.nl/bijeenkomst/1161161/Avond_van_de_raad_08-04-2024