We horen als gemeenteraad wél vaak van omwonenden, maar de stem van woningzoekenden wordt niet vaak gehoord. Dit woonbeleid is een unieke kans om je stem te laten horen!

De gemeenteraad besluit binnenkort over het nieuwe woonbeleid. Onder andere hoeveel woningen er gebouwd moeten worden de komende jaren en of dat sociale huur moet zijn of meer middenhuur of juist echt dure koopwoningen.

Wat kan je doen?
Je kan op de volgende Raadsvergadering op 29 februari komen kijken op de publieke tribune. Je kan ook een mail (of brief) sturen naar de gemeenteraad. Dat kan naar griffie@heuvelrug.nl. Die komt dan terecht bij alle raadsleden en bij het college.

Hoe meer mensen reageren en brieven sturen, hoe sterker de stem van woningzoekenden zal klinken!