‘Zin in verandering, zin in de toekomst, laten we vooral vasthouden aan ons eigen verhaal!’

Met deze hartenkreet besloot Vincent Bijlo zijn tragikomische bijdrage aan de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van OPEN, de lokale samenwerking van Progressief Heuvelrug, GroenLinks en PvdA op de Utrechtse Heuvelrug.

De uitnodiging voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van OPEN loog er niet om. Het zou een programma van troost en veerkracht worden. De opmerkelijke verkiezingsuitslag van 22 november dreunde nog na: landelijk koos bijna een kwart van de stemmers voor de PVV. Deze middag zou benut worden om persoonlijke ervaringen met elkaar uit te wisselen en dan snel over te gaan naar vragen als hoe we elkaar vast kunnen houden en vooral veerkracht kunnen tonen.
Ongeveer 40 leden en belangstellenden kwamen de middag van de 20e januari bijeen in de Petrus en Paulus-zaal in Driebergen, voor de gelegenheid ingericht met weer van zolder gehaalde kerstverlichting. Er was koffie en thee met heerlijke huisgemaakte gember- en chocoladecake. De borrel daarna werd omlijst met zowel zelfgemaakte hapjes als de onvermijdelijke borrelnootjes.

En er was de beloofde inhoud natuurlijk.

Opening
Ons raadslid Selina Veenvliet-van Krieken heette iedereen welkom, bedankte zeer terecht alle (stille) krachten die deze middag mogelijk hadden gemaakt en nam ons mee terug naar de uitslag van de verkiezingen van 22 november 2023. Zij deed dat op basis van een meer uitgebreide analyse die ter voorbereiding op deze middag door Els Hoogerhuis was opgesteld.
Hieronder enkele elementen uit Selina’s betoog (hier vind je de volledige tekst)
Nog niet eens zo heel lang geleden was het de gewoonte om te klagen over ‘het bedrijfsleven’ en het grootkapitaal. Nu lijkt die positie wel ingenomen te zijn door ‘de overheid’, zo stelde Selina.
Er is toenemende onrust over het tekortschieten van onze nationale en lokale autoriteiten en bijbehorende uitvoeringsorganisaties. Vroeg of laat is iedereen wel eens afhankelijk van onze collectieve voorzieningen zoals die er zijn voor (ouderen)zorg, huisvesting, sociale (inkomens) voorzieningen of het Openbaar vervoer. En dat valt dan vaak niet mee. Om nog maar niet te spreken over de mensen waarvoor de normale sociale grondrechten zoals een dak boven je hoofd, en een minimale bestaanszekerheid niet worden waargemaakt.
Hoewel links al vele jaren geen deel meer uitmaakt van een kabinet, krijgen wij wel gemakkelijk de schuld van de vele tekortkomingen of beperkingen die mensen dagelijks ervaren.
Hoe nu verder, vroeg Selina zich natuurlijk ook af. Voor het antwoord refereerde ze aan wat de ras optimist Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent over het ontbrekende ‘progressief verhaal’ schrijft. Vertel meer over wat we willen bereiken en minder over wat of wat niet meer mag. Spreek meer over de onder de maatregelen liggende beloftes, over wat voor leven we iedereen gunnen. Vertel, zo sloot Selina af, meer over wat willen bereiken, en minder over wat we allemaal moeten. Zo raak je mensen in hun hart.

Troost
Na de boeiende opening van de middag kreeg iedereen verdeeld over 5 groepen de kans om zowel de eigen persoonlijke gevoelens van kort na 22 november te delen, als kansen te benoemen voor een hoopvol groen en rechtvaardig perspectief op de Heuvelrug en voor heel Nederland. Zoals te verwachten werd er flink discussieert. Na afloop bleek uit de terugkoppeling per groep dat er veel ideeën zijn om op te pakken. Zowel praktisch gezien, zoals het vaker de wijken in gaan om te luisteren wat mensen bezig houdt of het oprichten van een ombudsteam, als meer strategisch zoals het vaker positief naar buiten brengen wat het belang is van goede publieke voorzieningen waar iedereen met plezier en gemak gebruik van wil maken en waar je ook graag voor wilt werken.
De door Selina aangekondigde nieuwe werkgroep Analyse-Voorbereiding-Actie (AVA) gaat met de uitkomsten aan de slag.

Veerkracht
Geen politieke bijeenkomst natuurlijk zonder onze OPEN Utrechtse Heuvelrug Fractie. Fractievoorzitter Marijn Bouwmeester reflecteerde op de uitwisseling van emoties en suggesties. Dat deed ze met een greep uit de activiteiten van de fractie.
De recent aangenomen Omgevingsvisie is vóór de besluitvorming o.a. door OPEN flink positief voor zowel de biodiversiteit als de woningbouw aangescherpt. De druk op het college en de rest van de Raad om een steeds groter aandeel sociale woningbouw in de bouwplannen te stoppen wordt stevig opgevoerd. Mooie opmaat voor de behandeling van de nieuwe Woon- Zorgvisie die op de agenda komt. De OPEN-fractie zal streven naar een visie die er voor zorgt dat er juist meer gebouwd wordt voor de mensen die woningen nodig hebben in deze gemeente. Wat betreft de voorzieningen in deze gemeente vraagt de fractie in de Raad aandacht voor de bereikbaarheid. Vooral door het vasthoudende werk van oud OPEN wethouder Hans Waalwijk is het niveau van de voorzieningen zelf zeker wel op orde, maar aan de vindbaarheid en toegankelijkheid schort nog wel het een en ander.
Wat betreft de verkiezingsuitslag gaf Marijn aan dat het van het grootste belang is om in verbinding te blijven met elkaar. Juist nu naast de grote groep kiezers die op GroenLinks/PvdA hebben gestemd er ook zoveel kiezers zijn die met hun stem hebben aangegeven dat het wat hen betreft zo niet verder kan.
In de politiek en in het gewone leven is het belangrijk verschillen te overbruggen, aldus Marijn, om gezamenlijk doelen te kunnen realiseren. Vandaar dat zij haar bijdrage aan deze middag besloot met de oproep om je aan te sluiten bij de wijkbezoeken die de fractie ook in 2024 weer af gaat leggen.

Gezellig
Tussen alle inhoud door bleken de aanwezigen graag oude contacten te willen vernieuwen en onderling bij te praten. Een aantal nieuwe leden van OPEN, greep de gelegenheid aan om kennis te maken met onze afdeling en belangrijker nog, met de mensen waaruit deze bestaat.

Ons eigen verhaal
Zoals gezegd sloot de bekende cabaretier, schrijver en columnist Vincent Bijlo de middag af met een pakkende bijdrage. Natuurlijk met de nodige (zelf)kritiek op links Nederland. Vooral over het altijd in onze eigen ogen zo goed afgestelde en in alles doorklinkende morele kompas en de onmacht van links om eens een interessant, leuk verhaal over de toekomst vorm te brengen.
Bijlo bracht ook een optimistisch geluid. De samenwerking GroenLinks/PvdA is immers landelijk de tweede partij geworden en met meer zetels in de Tweede Kamer dan de afzonderlijke partijen daarvoor bij elkaar. Laten we dat niet vergeten!
Kijk ook daarom uit voor ‘geïnternaliseerd validisme’ gaf hij ons mee. Ga niet zelf geloven in de verwijten die anderen ons maken. Blijf bij je eigen verhaal, kies er een eigentijdse vorm voor en geef al je medestanders en kiezers een krachtig en positief perspectief over hoe leuk en aantrekkelijk het is om met elkaar en OPEN aan een groene en rechtvaardige samenleving te werken!