Een groener en socialer Nederland. Dat kan zeker volgens Marlieke van Schalkwijk en Paul Rosenmöller. Daar is dan wel een sterke GroenLinksPvdA fractie in de Tweede Kamer voor nodig.

De ca. 50 aanwezigen, leden en niet-leden van OPEN, inclusief de landelijke gasten waren het duidelijk met elkaar eens. Het zou nu zomaar eens kunnen, GroenLinksPvdA misschien wel de grootste fractie in de Tweede Kamer en daarna een stevige stem in het te vormen kabinet. Dat zou een groener en socialer Nederland kunnen betekenen. Dan is ieders inzet nu wel nodig om dat verkiezingsresultaat op 22 november te boeken.

Op initiatief van OPEN vond 1 november jl. een goed bezocht politiek café plaats in Doorn. Te gast waren Marlieke van Schalkwijk, kandidaat voor GroenLinksPvdA bij de komende Tweede Kamer verkiezingen en Paul Rosenmöller, fractie voorzitter GoenLinksPvdA in de Eerste Kamer.
Marlieke is de enige kandidaat (nr 46) op de lijst uit de provincie Utrecht en is PvdA fractievoorzitter in de gemeente IJsselstein. Paul Rosenmöller heeft nu enige maanden ervaring met het werken met een gemeenschappelijke GroenLinks – PvdA fractie.

Bij binnenkomst werd alle aanwezigen gevraagd via stikkers op posters aan te geven welke onderwerpen voor hen voor vanavond de meeste prioriteit hadden. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 16 van de 21 themaposters van de campagne.
Het hoogste scoorden de posters met: Markwerking uit de zorg; Klimaatdoelen halen; Fossiele subsidies schrappen en Wonen weer betaalbaar.

Impressie van de avond
Vanuit het publiek werd op meerdere momenten een beroep gedaan op de (toekomstige) Haagse politici om in de toekomst veel rekening te houden met wat er in het land en bij de mensen in het dagelijks leven speelt.

De zorg
De ‘zorg’ werd daarbij veelvuldig genoemd als onderwerp waar veel te verbeteren valt, vooral als het gaat over de toegankelijkheid en de administratieve rompslomp, met vaak schrijnende vertragingen als gevolg.
Over de zorgprofessionals was er lof voor hun werk en inzet. Dat er in de zorg op patiënten niveau veel goed gaat werd treffend geïllustreerd door een van de aanwezigen die vertelde dat hijzelf sinds kort weet dat hij de ziekte Alzheimer heeft en aan den lijve heeft ervaren hoe fijn het is dat er direct met grote deskundigheid, inzet en betrokkenheid ondersteuning werd geboden. Die kwaliteit moeten we behouden.
Des temeer redenen om de grote nadelen van het beleid op het gebied van de organisatie en financiering van de zorg, weg te nemen. Er werden vooral grote bedenkingen genoemd bij de marktwerking en bij de decentralisatie (van Rijk naar Gemeenten) van de zorg, vooral waar dat tegelijk met stevige budgetkortingen gepaard is gegaan.

Klimaatdoelen
De zaal deed een stevig beroep op de politici om in de komende kabinetsperiode echt werk te maken van de klimaatdoelen. Het aanpakken van ‘fossiele subsidies’ werd veelvuldig genoemd. De toekomst van de volgende generaties hangt ervan af. Marlieke van Schalkwijk, op dit moment fractievoorzitter PvdA in IJsselstein en kandidaat nr 46 voor de komende Tweede Kamer verkiezingen gaf aan dat juist dit thema haar zeer aan het hart gaat. In een persoonlijke ontboezeming gaf ze aan dat zij, en ze is daarin niet de enige, als jonge vrouw af en toe twijfels heeft of zij met de huidige vooruitzichten voor onze leefomgeving zelf wel kinderen ter wereld zou willen brengen. In het besef dat dit onderwerp een lange adem vraagt werd toch aangedrongen op snel heldere maatregelen en keuzes.

Migratie
De actuele discussie over de migratie bleef natuurlijk niet onbesproken. Met instemming werd geconstateerd dat GroenLinksPvdA zich niet laat verleiden tot makkelijk klinkende maar onmogelijke oplossingen. Terecht werd opgemerkt dat veel oplossingen van andere partijen zoals maximeren van aantallen, zowel niet mogelijk zijn, als ook niet gewenst. Het is nu tijd om na te denken over welke soort arbeid wij in Nederland belangrijk vinden en hoe je er dan voor kan zorgen dat daar genoeg mensen voor zijn en we dan ook hier een respectabel bestaan kunnen opbouwen.

Tijdens de afsluitende woorden van Paul Rosenmöller benadrukte hij nog weer een keer hoe belangrijk het is om bij deze verkiezingen GroenLinksPvdA zo groot te laten worden dat het mogelijk wordt om de echt belangrijke vraagstukken in onze samenleving aan te pakken. Hij noemde daarbij de toenemende tweedeling als zeer belangrijke negatieve ontwikkeling. “Het kan toch niet zo zijn dat waar je wiegje heeft gestaan bepalend is voor je kansen op goed onderwijs, passende huisvesting en een fijne gezondheid.”

Na het officiële gedeelte werd door velen enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid om Marlieke en Paul nog even persoonlijk te spreken en hen succes te wensen in de komende weken.

Dit verslag werd geschreven door Geert Slot