Kom 18 september naar het Cultuurhuis, de Cantina in Doorn. Denk en praat mee over het concept verkiezingsprogramma GroenLinks/PvdA. Het begint om 19.30.

Meedenken over het gezamenlijke vekiezingsprogramma PvdA – GroenLinks
Het wordt spannend 22 november als de verkiezingen voor de 2e kamer worden gehouden.
PvdA en GroenLinks hebben het concept-verkiezingsprogramma gepubliceert op de websites van www.groenlinks.nl en www.pvda.nl.

De afdelingsbesturen van GroenLinks en PvdA nodigen jullie uit voor een discussie over dit concept-verkiezingsprogramma. De discussie spitsen wij deze avond toe op twee belangrijke en actuele thema’s: het migratie/asielbeleid en het klimaatbeleid.
We vragen jullie de teksten hierover in dit concept te lezen en deze op 18 september met elkaar te bespreken. Leden van onze gemeenteraadsfractie en Provinciale Statenfractie nodigen we uit om toe te lichten of en hoe lokale ervaringen met de landelijke ambities overeenkomen.

Deze discussieavond is een activiteit van OPEN, de lokale samenwerking van Progressief Heuvelrug, GroenLinks en PvdA. Je kunt iemand die geïnteresseerd is uitnodigen of meenemen; lidmaatschap van GroenLinks of PvdA is niet verplicht.