Op 19 november organiseerde OPEN een fietsocht langs verkeers(on)veilige plekken in Driebergen-Rijsenburg. Ondanks de zachte herfst in de voorafgaande weken, bleek deze zaterdag een waterkoude dag. Dat weerhield vijf OPEN-leden er niet van op hun fiets te stappen.

Van de fietstocht is een mooi video-verslag samengesteld door Jeroen Erkens.

Wat tijdens de tocht in het oog sprong, is dat er her en der al stapjes de goede kant op gezet zijn, maar dat er nog heel veel te verbeteren valt. Goede dingen die we tegenkwamen, waren de gedeeltes van het fietspad langs de Arnhemse Bovenweg die afgelopen jaar vernieuwd zijn. Dat smaakt absoluut naar meer!

Een ander goed voorbeeld is de herinrichting van Engelenburg, nabij de Groenhoek. Dit was voorheen een weg waar 50 km/u gereden mocht worden en dit is terugebracht naar 30 km/u. Dit is een voorbeeld dat bij veel straten in Driebergen gevolgd zou mogen worden. Van de buurt achter de IVA, tot de nauwe straatjes tussen de Petrus Bandenkerk, Nijendal, de Traaij en Oranjelaan, en uiteraard de Damhertlaan plus nog een heel aantal van de Dreven daarachter.

De vorige raad heeft een motie van OPEN en D66 aangenomen om de maximum snelheid binnen de bebouwde kom overal in de gemeente terug te brengen naar 30 km/u. Komend jaar zal het college met een nieuw GVVP (Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan) komen. OPEN zal er scherp op zijn, dat daar de benodigde snelheidsverlagingen (in met name Driebergen) in terug komen.

Op de hoek van de Traaij en de Oranjelaan werden we aangesproken door een betrokken inwoner. Zoals we zelf ook aan den lijve konden ervaren voelt dit punt in het centrum van Driebergen, niet bepaald veilig voor fietsers en voetgangers. Het zebrapad over het begin van de Oranjelaan blijkt niet goed te functioneren; hij wordt vaak genegeerd door langsrijdende automobilisten. De suggestie die gedaan werd, is of hier niet een vergelijkbaar waarschuwingsbord als bij de oversteek op de Hoofdstraat in Rijsenburg zou kunnen komen.

Een volgende keer gaan we graag in een van de andere dorpen van de Utrechtse Heuvelrug kijken. Wat zijn daar de verbeterpunten die in het volgende GVVP terug zouden moeten komen, ter verbetering van de fiets- en voetgangersveiligheid. Heb je ideeën of suggesties, laat het ons weten!