Op 4 juli sprak fractievoorzitter Hans Waaldijk aan het eind van dit politieke jaar de volgende Algemene Beschouwing uit:

Sociaal en Groen zijn de kernwaarden van OPEN

Voorzitter, vandaag bespreken we de kadernota en de daarbij behorende stukken jaarrekening en bestuursrapportage. Zo vlak voor het zomerreces is dit dan ook een goed moment om vooruit te kijken: waar staat onze gemeente? Welke uitdagingen hebben we en hoe kunnen we daarmee omgaan?

Het is goed dat het rijk extra geld overmaakt naar de gemeenten om de problemen van deze tijd te kunnen aanpakken. Maar het bewijst ook maar eens hoe onzeker de financiering uit het rijk is en dat het heel ingewikkeld is om op echt lange termijn je beleid hierop te baseren. We mogen dan ook blij zijn dat de begroting lijkt te kloppen de komende jaren. De problemen in onze samenleving zijn groot. Niet voor niks staat er in het raadsprogramma dat we keihard moeten werken aan duurzaamheid, dat we keihard moeten werken aan wonen en dat we keihard moeten werken aan inclusie.

OPEN is trots op onze samenleving die extra asielzoekers opvangt en trots op de samenleving die heel veel doet voor mensen die in armoede leven. En trots op een samenleving die Oekraïners die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld zo’n warm welkom geven in onze gemeenschap. Wat OPEN betreft bewijst dat dat we samen ook andere problemen in onze samenleving kunnen aanpakken.

Duurzaamheid. Een belangrijk probleem is duurzaamheid. We weten allemaal dat we een stap moeten maken om onze gemeente in de toekomst energieneutraal te maken en tegelijkertijd zien we ook heel veel mensen worstelen met een enorm hoge energierekening. Gezien het feit dat we geld over hebben van het afgelopen jaar en dat er extra geld uit de staatskas komt is dit nu het moment om te investeren in energiearmoede.

Energiearmoede. Per amendement stellen we daarom voor om een deel van het overschot van het afgelopen jaar in te zetten om mensen die dat moeilijk zelf kunnen betalen te helpen met het isoleren van hun woning en met het betalen van hun rekening. Zodat deze kosten in de toekomst niet nog een keer richting gemeente komen (bijvoorbeeld in de vorm van schuldhulpverlening). Voorkomen is in dit geval beter dan genezen.

We vragen het college daarvoor nog dit jaar met aanvullend beleid te komen. We denken aan goedkope leningen voor investeringen en wij denken aan de hardheidsclausule in het minimabeleid om armoede, schrikbarende armoede, te voorkomen. Op die manier investeer je in mensen en in duurzaamheid, het mes snijdt aan twee kanten. Volgens ons is dat een hele makkelijke vertaling van het brede raadsprogramma.

Wonen. Wonen is een ander maatschappelijk probleem. De wachttijden voor een sociale woning zijn eindeloos, een betaalbare koopwoning voor mensen die in onze gemeente werken is er niet. OPEN roept op om prioriteit te geven aan het bouwen van sociale huurwoningen en middeldure (koop)woningen om het probleem aan te pakken.

Jeugdzorg en Onderwijs. We zien de problemen in de jeugdzorg. We zien ook de financiële problemen in de jeugdzorg. De transformatie is in volle gang maar laten we ook alle organisaties en jeugdzorg medewerkers blijven steunen in het goed kunnen uitoefenen van hun werk. Laten wij de middelen voor de in onze gemeente opgroeiende jeugd beschikbaar stellen. Bouw aan de toekomst ook voor onze jeugd.

Mobiliteit. Op het gebied van mobiliteit zien we tal van problemen in onze dorpen. De doorstroming is beroerd. Fietsers staan eindeloos stil voor stoplichten en files van auto’s stoten fijnstof uit in onze woonkern. Het zal heel lastig zijn al die problemen op te lossen maar OPEN stelt in ieder geval voor een stukje overschot uit het afgelopen jaar in te zetten om de stoplichten in Driebergen zo af te stellen dat ook fietsers een groene golf hebben en daarmee een aantrekkelijker alternatief worden voor de auto. Bouw aan de toekomst.

Raadsprogramma en Kadernota

Allereerst vindt OPEN het belangrijk om dank te zeggen richting de organisatie dank voor het jaarverslag, de jaarrekening, de bestuursrapportage en de kadernota. Dank ook voor al het harde werk in de afgelopen jaren met de coronacrisis, de toestroom van Oekraïense vluchtelingen en de vele werkzaamheden rond de valwind.

OPEN ziet ook dat door de arbeidsmarkt onze organisatie onder druk komt te staan. Wij hebben geen behoefte aan een discussie over tijdelijke inhuur of vaste krachten we roepen het college op om er alles aan te doen een aantrekkelijke werkgever te zijn en samen met de raad duidelijke prioriteiten te stellen. Wij verwachten vooral rapportages op behaalde beleidsdoelen en niet zozeer op hoe die doelen behaald worden.

Wat het raadsprogramma betreft: dat is van de Raad. Zoals het college stelt een raadsuitvoeringsprogramma te maken. Dat lijkt ons nodeloos extra werk. De raad stelt de kaders, het college voert uit. Het uitvoeringsprogramma van het college is feitelijk de begroting. Daarom steunen we ook het amendement om het raadsprogramma als kader mee te geven voor het opstellen van de begroting.

Voorzitter, OPEN wenst het nieuwe college wijsheid en succes met het opstellen van de begroting voor het volgend jaar. Wij vragen u altijd rekening te houden met dat wat kwetsbaar is in onze samenleving of het nou inwoners duurzaamheid of natuur betreft.
Bouw aan de toekomst.