De afgelopen weken heeft de informateur met alle fracties twee gesprekken gevoerd om te verkennen over welke hoofdlijnen raadsbrede afspraken gemaakt kunnen worden. Het rapport van de informateur is op donderdag 28 april 2022 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De fractie van OPEN heeft bij het rapport verschillende vragen gesteld.

In het proces dat tot dusverre doorlopen is zijn voor de fractie van OPEN een aantal raadsbrede herkenningspunten verloren gegaan.

Dit gaat bijvoorbeeld over de thema’s energie, wonen, armoede en mobiliteit.

In de vervolggesprekken zal OPEN zich er sterk voor maken dat wij ons beter kunnen herkennen in het raadsbrede programma, waar we uiteindelijk op uit hopen te komen. Daarbij is ons verkiezingsprogramma voor ons de basis, waarbij we ons uiteraard realiseren dat een raadsbreed programma geen 1-op-1-vertaling van het eigen verkiezingsprogramma kan zijn.

Wij voeren deze vervolggesprekken het liefst zoveel mogelijk raadsbreed en openbaar. Dat past bij de bestuurlijke waarden die ook in het rapport van de informateur zijn benoemd: zoeken naar overeenkomsten en werken op basis van vertrouwen.

Lees hier het rapport van de informateur