Selina Veenvliet- van Krieken kreeg genoeg voorkeursstemmen om een raadszetel in te mogen nemen. Zij heeft besloten om dat niet te doen. Ze zal wel aan de slag gaan als commissielid. Dat betekent dat Koos de Bruijn nu in de raad zal komen.

Selina Veenvliet- van Krieken: “Dankbaar ben ik voor het vertrouwen van alle mensen die mij hun stem gaven. Het gegeven vertrouwen ga ik waar maken op twee manieren. Met dit mandaat bouw ik ten eerste verder aan het vergroten van betrokkenheid tussen gemeente/OPEN en de mensen. Meer ont-moeten, luisteren naar mensen, dichtbij. Samen werken aan het goed houden van onze leefomgeving in bredere zin van het woord. Ten tweede door met onze kundige raadsleden, als commissie-lid samen te werken aan onze idealen.”