Tijdens de campagne werden filmpjes gemaakt.
Hans Waaldijk en Marijn Bouwmeester: Stem OPEN op 16 maart

In het kader van nationale complimenten dag zette OPEN deze mensen met een lintje in het zonnetje.

‘Iedereen kan meedoen’ is een belangrijke waarde voor OPEN. Voor Selina is voorlezen een concreet voorbeeld van hoe we dat kunnen doen. Voorlezen is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van kinderen. Lezen verruimt ons denken en leert ons om de ander te begrijpen. De bibliotheek brengt lezen en boeken voor iedereen dichtbij. In de bieb kunnen mensen ook terecht voor vragen en hulp. Daarom is de bibliotheek onmisbaar in elk dorp, vindt OPEN.

Wat betekent de fiets op 1 voor OPEN? Onder andere prioriteit voor fiets en voetgangers, onderhoud voet en fietspaden, groene golf voor fietsers naar het station, snelheidsbeperkingen voor de auto’s. Koos legt het uit in deze video.

Op wie je valt of hoe je je identificeert, OPEN vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat betekent wat ons betreft dat je ruimte geeft aan verschillen tussen mensen, in de publieke ruimte en in je gemeentelijke beleid. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting op scholen, maar ook aan zorg die afgestemd is op LHBTIQ+ ouderen. Op maandag 7 februari zetten we dit voornemen kracht bij en heeft Marijn Bouwmeester namens OPEN het regenboogstembusakkoord ondertekend.

Clemens Festen en lijsttrekker Hans Waaldijk zetten Huib de Vriend en Heuvelrug Energie in het zonnetje. Als bedankje voor hun inzet voor een duurzamere wereld krijgen zij een sjaal op warme truiendag.