Gezamenlijk statement lijsttrekkers Utrechtse Heuvelrug

Brute machtspolitiek en niets ontziend geweld hebben Europa opnieuw in hun greep. De situatie in Oekraïne houdt ons allen bezig. Het is nauwelijks te bevatten dat dit zo dicht bij huis gebeurt. Alle politieke partijen op de Utrechtse Heuvelrug keuren eensgezind deze agressieve actie van de Russische regering ten zeerste af. Wij leven mee met alle betrokkenen en met iedereen die zich verbonden voelt met de situatie en met de mensen daar.

Meer dan een miljoen Oekraïners zijn op de vlucht voor oorlog en geweld en hebben dringend hulp nodig. Wij zijn trots op onze inwoners die hulp aanbieden: spullen beschikbaar stellen of inzamelen, vluchtelingen onderdak aanbieden of geld doneren. Ook vindt de gemeenteraad unaniem dat onze gemeente een actieve rol dient te vervullen in de opvang van deze vluchtelingen.

De invasie van Oekraïne bewijst dat democratie en vrijheid geen gegeven zijn. Het is een groot goed dat we moeten koesteren. Juist daarom kiezen we ervoor om de democratie doorgang te geven en zullen we campagnevoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart. Samen maken we een spreekwoordelijke vuist tegen dictaturen en strijden we voor onze vrijheid en vrede. Voor onze democratie, maar in gedachten zijn we bij Oekraïne.

Karin Oyevaar, D66
Judith van Roy, VVD Utrechtse Heuvelrug
Anouk Haaxma, BVHlokaal
Tom Zoutewelle, CU
Jolande Baudet-Kors, Partij voor de Dieren
Hans Waaldijk, Open
Marina Roelofsen, CDA
Gerrit Boonzaaijer, SGP