Op 4 maart 2022 zijn Marijn Bouwmeester en Clemens Festen van OPEN op werkbezoek geweest bij het park en de vijver de Oranjelaan. Het was een geweldig mooie lentedag waardoor de vijver en omliggende grasvelden, planten en bollen nog mooier werden. Bijzonder was ook het grote internationale vredesteken dat op een grasveld was gemaakt. Hopelijk zien de Russische satellieten dit ook!

We werden zeer hartelijk welkom geheten door Dinus en Froukje Grotenhuis.

Dinus heeft verteld hoe deze vijver in parkachtige omgeving zo schitterend is geworden, na jaren van achterstallig onderhoud. Hij verklapte het geheim van het succes: zoek naar wat mogelijk is, blijf praten met alle betrokkenen, met zowel de mensen uit de buurt, als uit de gemeentelijke organisatie. En zorg ervoor dat ieder zich gezien en betrokken voelt. Als je dat goed doet wil ook iedereen graag bijdragen aan zo’n karakteristiek onderdeel van het dorp. En dat heeft gewerkt!

Een paar dingen willen we nog noemen die wellicht ook kunnen helpen voor andere burgerinitiatieven in Driebergen of in de rest van onze mooie gemeente. De rol van de gemeente verandert, je zou zelfs kunnen spreken van rolwisseling: van inwonersparticipatie naar overheidsparticipatie. De inwoners nemen het initiatief, de gemeente werkt vanuit een basishouding van vertrouwen en kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Voorwaarde is dat burger en gemeente met elkaar spreken over gewenste ingrepen omdat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de openbare ruimte.

Dinus gaf een aantal prachtige voorbeelden waarin kinderen uit de buurt bolletjes kwamen planten en van gezamenlijk Sint Maarten vieren. Dat mes snijdt aan meer kanten. Generaties worden verbonden en de kinderen leren over de natuur. En er valt nog veel meer over dit prachtige project van Dinus en Froukje en de buurtgenoten te zeggen, maar onze tekst moet beperkt blijven en we volstaan dan ook met de wens dat de vijver zo mooi blijft als hij nu is!