De fractie van OPEN heeft een motie opgesteld met de titel “flexwoningen voor Spoedzoekers”. Het gaat om niet-permanente woningen die tijdelijk kunnen worden verhuurd aan mensen die in acute nood zijn, de spoedzoekers. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die uit hun woning willen of moeten vanwege een (vecht)scheiding. Spoedige huisvesting is extra belangrijk wanneer kinderen de dupe dreigen te worden van die scheiding. De wethouder jeugdzorg gaf aan dat een zeer groot deel van de intensieve jeugdzorg het gevolg is van vechtscheidingen. Andere spoedzoekers zijn bijvoorbeeld statushouders of mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Door de nu al erg lange wachttijden voor sociale huurwoningen, moet er dus een extra mogelijkheid worden gemaakt om de spoedzoekers te kunnen helpen.
De motie vroeg het College te verkennen in onze gemeente welke mogelijkheden er zijn voor flexwoningen voor spoedzoekers, zowel juridisch, financieel als qua locatie.
Mooi is dat CDA, ChristenUnie en D66 zich hebben aangesloten en de motie mede wilden indienen. Donderdag 27 januari is de motie uiteindelijk met brede steun aangenomen.
Het College heeft toegezegd om de gevraagde verkenningen uit te voeren. Wij hebben nog aangegeven dat we de woningcorporatie hebben benaderd of zij mogelijkheden zien voor semi-permanente woningen voor spoedzoekers. Het college zal dit betrekken bij zijn verkenning.
Het resultaat van de verkenning zullen we krijgen via een memo. En hopelijk zullen de eerste resultaten nog voor de verkiezing beschikbaar komen.