Maandag 10 januari organiseerde de gemeenteraad een raadsinformatie-avond getiteld Utrechtse Heuvelrug Fietst. Deze bijeenkomst was op initiatief van OPEN tot stand gekomen.
Commissielid Koos de Bruijn trapte de bijeenkomst af met de volgende inleiding:

 • Veilige en duurzame mobiliteit staat bij OPEN – en gelukkig ook bij een heel aantal andere partijen in de raad – hoog op de agenda. Fietsers en wandelaars zijn de meest milieuvriendelijke deelnemers aan het verkeer, maar ook de kwetsbaarste.
 • Tegelijkertijd moeten we constateren dat in onze gemeente net zoals op veel andere plaatsen de fiets ondergeschikt is aan de auto.
 • Geïnspireerd door het boek ‘Het recht van de snelste’ van journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet leek het ons een goed idee om een raadsinformatie-avond te organiseren over de fiets.
 • Twee dingen die mij bijbleven na het lezen van het boek zijn:
  • Dat de auto erg centraal staat in ons denken
  • Dat het heel moeilijk is daarvan af te wijken.
 • Tegelijkertijd: waar een wil is, is een weg.
 • Wat dat aangaat is het heuglijk te merken dat het belang van de fiets breder gedragen wordt. Zie ook recent aangenomen moties en amendementen in de Raad. En zie ook het recent gepubliceerde Herijkte Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP):
  • Om het sterk groeiende gebruik van het gemotoriseerde verkeer met zijn negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken, moet het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer worden gestimuleerd.
 • Ik sluit af met een woord van dank voor de raadsgriffie. Dankzij hen is dit mooie programma tot stand gekomen. Met inbreng vanuit het gemeentelijk apparaat, de adviespraktijk en het maatschappelijk middenveld (fietsersbond) kan het niet anders dan dat deze avond tot een goed gesprek leidt met hopelijk waardevolle inzichten, waar de gemeenteraad hopelijk mee verder kan.

Wat volgde was een inhoudelijk rijk gevuld programma met bijdragen van Mobycon, de Fietsersbond. Dit leidde tot een interessant en waardevol gesprek met diverse leden van de gemeenteraad.

Op Twitter vatte Koos het als volgt samen:

Met het herijkte GVVP en de Omgevingsvisie staan de komende weken nog twee belangrijke dossiers op de agenda van de gemeenteraad.

Voor de liefhebbers is de raadsinformatie-avond terug te kijken op de website van de gemeenteraad. Het onderdeel Utrechtse Heuvelrug Fietst begint rond minuut 13.