Vuurwerk is bijzonder schadelijk voor mens, dier en milieu. Mensen met longproblemen komen in ademnood, het afsteken van vuurwerk kan leiden tot verminking of verlies van een oog. Dieren, thuis of in het wild, worden angstig van de knallen en de lichtflitsen. Onwaarschijnlijke hoeveelheden fijnstof komen door vuurwerk in de lucht.

Dat zijn belangrijke redenen waarom OPEN voor een algeheel vuurwerkverbod is. OPEN heeft dit ook bepleit in de raadsvergadering van donderdag 14 oktober toen werd gesproken over een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij weten dat we hiermee de wens van het overgrote deel van onze inwoners vertolken.

Helaas hadden het College en de Politie van Utrechtse Heuvelrug grote problemen met het voorstel. Belangrijkste reden was de onmogelijkheid tot handhaving met de beperkte capaciteit van politie en BOA’s. Ook werd gewezen op het “waterbed-effect”: inwoners zouden bij een verbod in onze gemeente naar naburige gemeenten gaan om daar hun vuurwerk af te steken.

Wij hebben met onze collega-raadsleden van GroenLinks en PvdA in de andere gemeenten van de provincie Utrecht contact opgenomen. Ook hebben we onze burgemeester gevraagd om met zijn collegae van de gemeenten in de provincie Utrecht de mogelijkheden van een provinciaal vuurwerkverbod te bespreken. Tot slot hebben we contact opgenomen met de fracties van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer. Onze brief is vervolgens besproken in de Vaste Commissie die over dit onderwerp gaat.

Gelukkig heeft de landelijke overheid onlangs besloten om dit jaar een algeheel vuurwerkverbod uit te vaardigen. Daar zijn we natuurlijk blij mee.

Maar we zouden nog blijer zijn als dit vuurwerkverbod ook de volgende jaren zou worden gecontinueerd. We hebben in de gemeenteraad afgesproken dat we komende februari de uitkomsten van het regionale overleg onder raadsleden en van het overleg tussen de burgemeesters zouden bespreken. Wat OPEN betreft is dit de opmaat voor het opnemen van een algeheel vuurwerkverbod in de APV (de algemene plaatselijke verordening) van onze gemeente.

50 microgram/m3 is de Europese grenswaarde voor fijnstof