Tijdens de raadvergadering van 20 december 2021 werd de Toekomstvisie besproken. Tijdens deze vergadering werden 3 amendementen, welke door OPEN geïnitieerd zijn, besproken en aangenomen:

1. Amendement OPEN CDA – Samen keuzes maken
2. Amendement OPEN CDA – Tegenstellingen overbruggen
3. Amendement OPEN D66 – Veilige en duurzame mobiliteit

Daarnaast heeft OPEN ook het amendement Duurzame Energie en de motie Zienswijzeboek gesteund.

Zie hier de tekst van de inbreng van onze woordvoerder Nienke van der Veen bij de oordeelsvormende vergadering van 13 december.