Na een paar jaar in de gemeenteraad te hebben gezeten, hebben de meeste documenten inmiddels geen geheimen meer voor ons. Maar de begroting blijft elk jaar toch weer een dingetje. Dat er soms vaktaal gebruikt moet worden is niet te voorkomen, maar wij vonden de site waar de begroting op wordt gepubliceerd voor de inwoners heel onduidelijk. Begrijp ons niet verkeerd, er hebben veel mensen hard aan gewerkt, de site ziet er prachtig uit, de begroting zit inhoudelijk best goed in elkaar, maar voor de gemiddelde inwoner is het niet goed leesbaar.

Met de motie ‘Begrijpelijke begroting’ wilden we bereiken dat de volgende begroting een stuk leesbaarder zou zijn. De wethouder zegde dit toe, en er werden suggesties gedaan om dit in een commissie op te pakken. Maar als financiële experts gaan bepalen of iets leesbaar is, blijf je houden dat er onbewust vaktaal gebruikt wordt. Dus voegden we aan de motie toe dat er hulp van buiten het werkveld gezocht moest worden. Bijvoorbeeld van het taalhuis, die heel goed werk doen voor laaggeletterden en ook advies kunnen geven.

Deze motie werd met een meerderheid aangenomen. Wij zijn benieuwd hoe de volgende begroting eruit ziet!

Sigrid Vink werd naar aanleiding van de motie geïnterviewd door het AD. Lees hier het artikel.