De Toekomst begint vandaag

Zomaar 2 krantenberichten en 1 gebeurtenis van de afgelopen weken die mij wederom aan het denken zetten. Allereerst maar de gebeurtenis.

De valwind die zich bijna 3 weken geleden voorgedaan heeft in Leersum en Maarsbergen heeft ook mij persoonlijk getroffen. In een oorverdovende 2 minuten zag de wereld om mij heen er ineens anders uit. Ik ben persoonlijk goed weggekomen omdat alle bomen naast mijn huis zijn gevallen en mijn huis dus niet is geraakt. En als ik dan emotioneel al zo geraakt ben, hoe moet het dan wel niet zijn met alle anderen die dit meegemaakt hebben? Ik leef mee met iedereen die is getroffen en ik denk daarbij ook aan alle mensen die minder geluk hebben gehad en waarbij wel huis en haard zijn vernietigd door de oerkracht van een valwind.

Inwoners van het Canadese dorp Lytton belandden deze week in een klimatologische hel. Eerst hitte van bijna 50 graden, daarna een vernietigende bosbrand. ”Vast staat volgens Van Oldenborgh (een klimaatonderzoeker) dat wereldwijd hittegolven toenemen en dat die steeds hogere piektemperaturen bereiken. En dat die slachtoffers maken. Hitte is volgens Van Oldenborgh ‘de dodelijkste natuurramp die er is’, maar in tegenstelling tot bij andere natuurrampen wordt dit vaak pas zichtbaar in de oversterftegrafieken van maanden later.

En als laatste een interview met Tim ’S Jongers. Hij werkt voor de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en daar schrijft hij over de gevolgen van de kloof tussen arm en rijk. Zo gaan armen zes jaar eerder dood en leven ze vijftien jaar korter in goede gezondheid dan rijken. “Armoede is een verhullende term, vindt hij. “Het lijden dat ermee gepaard gaat, het noodgedwongen leven in de overlevingsstand, de stress die de keuze tussen brood of nieuwe schoenen met zich meebrengt, daar zijn nauwelijks woorden voor.”

U herkent vast in de aangesneden thema’s 2 van onze 3 principes: namelijk groene duurzaamheid en  sociale duurzaamheid naast financiële duurzaamheid.

De klimaatcrisis is urgent. Een zeer recent rapport van de IPCC geeft opnieuw een alarmerende boodschap af. De huidige maatregelen om de broeikasgasuitstoot in te perken, schieten tekort om grootschalige klimaatrampen te voorkomen in de nabije toekomst. En er zal een onvermijdelijk domino-effect door de opwarming van de aarde optreden met desastreuze gevolgen. Ook wij krijgen met de gevolgen te maken: stijgende zeespiegel, extreme weersomstandigheden en afnemende biodiversiteit.

Wat de fractie OPEN betreft kunnen we als gemeente meer bijdragen. Wij staan voor een ambitieuze bijdrage aan duurzame energieopwek vanuit onze gemeente hopen daarnaast dat ons lokaal klimaatakkoord een groot succes zal worden. We  kijken reikhalzend uit naar het herziene GVVP komend najaar en dan uiteraard vooral naar duurzame mobiliteit en dus naar de verbeteringen voor fietsers en voetgangers daarin.

De komende jaren moeten we een aantal scherpe keuzes maken over de ruimtelijke indeling van onze mooie gemeente. De bescherming en de uitbreiding van onze natuur, de ruimte die nodig is voor energieopwekking (zonnepanelen, windmolens); de noodzaak om woningen te bouwen voor kleine huishoudens en gezinnen met een kleinere portemonnee, immers zo noodzakelijk om onze dorpen levendig en leefbaar te houden; en de grote veranderingen die nodig zijn voor de transitie naar duurzame landbouw en veeteelt vragen om scherpe keuzes. OPEN kijkt daarbij zeker naar de behoeften en belangen van de huidige inwoners, maar weegt ook de belangen mee van diegenen die niet inspreken, de belangen die geen stem hebben (zoals de natuur) en de belangen van hen die nu nog niet geboren zijn: de toekomstige generaties die voor de kwaliteit van hun leven afhankelijk zijn van de keuzes die wij nu met elkaar maken. De toekomst begint vandaag.

Geachte voorzitter: ik sluit af met een aantal noties rond het thema financiële duurzaamheid:

  1. De kadernota is bedoeld om de kaders in te vullen waarmee het College de begroting opstelt.
  2. Vanuit dat kaderstellende perspectief zijn wij positief gestemd over het saldo dat wordt voorzien, de daling van de schuldquote en de instandhouding van ons voorzieningenniveau. Wij tekenen daarbij wel aan dat het positieve saldo veelal wordt veroorzaakt door incidentele opbrengsten en wij vinden dat deze dan ook als zodanig moeten worden behandeld.
  3. De uitgaven voor duurzaamheid staan, ondanks de overheveling uit de jaarrekening 2020, niet in verhouding met de opgave waarmee we de komende decennia worden geconfronteerd
  4. Wij wachten de begroting af omdat tegen die tijd weer meer duidelijkheid is omtrent de inkomsten en uitgaven. Wij houden ons alsdan het recht voor om de begroting tegen die tijd te amenderen en zullen op dit moment dus afzien van amendementen.

Mijnheer de voorzitter: De toekomst begint vandaag.