In de vergadering van 27 mei 2021 heeft OPEN vragen gesteld over het minimabeleid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De Corona-pandemie leidt tot toenemende druk op het huishoudboekje van veel van onze inwoners. Mensen met flexcontracten hebben vaak maar weinig WW rechten opgebouwd en vallen dus snel naar bijstandsniveau. ZZP-ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt vallen sowieso meteen in de bijstand. Helaas zijn er daarnaast ook nogal wat mensen die je “werkende armen” zou kunnen noemen. Bijstand en minimumloon zijn geen vetpot, integendeel!

Het minimabeleid van onze gemeente staat op de rol om geëvalueerd te worden. Het is natuurlijk op zijn minst jammer dat die evaluatie door Corona nog niet uitgevoerd kan worden. OPEN hoopt dat door deze vragen bijtijds te stellen, bij de evaluatie extra attentie wordt gegeven aan de knelpunten die de minima ondervinden, knelpunten die extra duidelijk zijn in Corona tijd.

Een aantal vragen ging over het verwerven van extra inkomsten. De beantwoording was nogal technisch. Dus het is aan te raden om als je in de bijstand zit en je een klein baantje zou kunnen vinden om dan vooral met de sociale dienst (RDWI) contact op te nemen. Er mag wel wat, maar het is weinig en moet vooral bijdragen aan je mogelijkheden tot verdere arbeidsinschakeling. Ook moet je opletten op de effecten op eventuele toeslagen.

Vrijwilligersvergoedingen mag je binnen de grenzen die de belastingdienst aangeeft, gewoon houden.

Andere vragen betroffen of bijstandsgezinnen met kinderen weten dat er regelingen zijn die deelname aan sportclubs e.d. mogelijk maken. En wat de gemeente nog meer kan doen om de bekendheid van deze regelingen te vergroten.

Wethouder Waaldijk gaf aan dat deze regeling bekend is bij de Sociale Dorpsteams, bij sportclubs etc. De wethouder ging minder in op de vraag of de inwoners voor wie deze regeling bedoeld is, er ook werkelijk van weten. De sociaal makelaar van de Dorpsteams zou hier ook een rol in moeten spelen. Naar de mening van OPEN is het nodig de bekendheid van de regeling bij inwoners bij de evaluatie van het minima beleid nader te verkennen.

Voor de statushouder-gezinnen geldt dat de Sociale Dorpsteams samenwerken met de Werkgroep Vluchtelingen en met de RDWI om te bevorderen dat zij meedoen in de samenleving.

Al met al lijkt het minimabeleid van onze gemeente op dit moment goed te werken. Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten en we houden gelet op de mogelijke effecten van de Corona crisis natuurlijk de vinger aan de pols!