Er is de laatste tijd, met name vanuit Maarn, enige discussie over het gebruik van een bedrag van €3,3 miljoen dat vrij zou komen omdat de gemeente De Twee Marken heeft overgenomen. De vraag is natuurlijk waar dat bedrag vandaan komt. Dat is in de ogen van sommigen simpel. Het bedrag is het verschil tussen de “hoge” WOZ-waarde van De Twee Marken (gebouw en grond) en het “lage” schuldbedrag dat de gemeente heeft overgenomen van de beheersstichting van De Twee Marken. De exploitatie van De Twee Marken zou zonder deze actie van de gemeente zeer moeilijk zijn geworden en de gemeente wilde De Twee Marken graag operationeel houden.

Het hoge bedrag van de WOZ-taxatie is €4 miljoen en het lage bedrag van de overname van de Stichting is miljoen €0,7 en daar komt die €3,3 miljoen vandaan. Dat is veel, maar er moet nog veel onderhoud gepleegd worden en ook klimaat-technisch valt er nog veel te doen. Je zou om die reden ook kunnen zeggen dat de WOZ waarde eigenlijk te hoog was. Tot zover de “harde” cijfers.

Maar nu de vraag of dat geld (3,3 m€) naar de gemeente gaat om de schulden te verminderen of gewoon iets leuks te doen, zoals het dempen van eventuele stijgingen van huurkosten? Helaas: de gemeente wordt er niets beter van, maar de inwoners van Maarn vast wel! Afgesproken is namelijk dat de opbrengst van de grond onder De Twee Marken ingezet gaat worden voor:

  • het slopen van De Twee Marken,
  • de inrichting van de nieuwe openbare ruimte (groen en wegen c.a.),
  • de diverse plankosten (exclusief die van de nieuwe scholen).

En daarmee zal het geld wel ongeveer weer op zijn. Conclusie: een hoop aandacht voor dit onderwerp, maar het gaat al een tijdje over niets. “Wat in Maarn is blijft in dit geval dus in Maarn”!

Joost Scheltinga
Clemens Festen