In de Raadsvergadering van april 2021 is het “integrale huisvestingsplan” (IHP) vastgesteld. Het gaat overigens om een tussentijds plan voor de komende 3 jaar. Er wordt de komende jaren gewerkt aan een echt “lange termijn” huisvestingsplan in lijn met alle nieuwe landelijke richtlijnen.

OPEN ziet belangrijke pluspunten in het nieuwe IHP 2021-2024:

  • investeren in goed openbaar onderwijs,
  • investeren in kwaliteit van onderwijs via goede en bijna of helemaal energie neutrale schoolgebouwen waarin scholen hun inhoudelijke onderwijsvisie kunnen waarmaken,
  • creëren van voldoende leerling-capaciteit voor het wegwerken van onnodige wachtlijsten,
  • wisselruimte voor scholen die tijdelijke huisvesting nodig hebben,
  • op één locatie kunnen meer scholen komen.
  • combinatie van school- en woningbouw moet mogelijk kunnen zijn.

Bij de combinatie scholen en wonen wil OPEN met name inzetten op sociale woningbouw en op midden-huur. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in onderwijs jonge gezinnen aantrekt en dat is goed voor de vitaliteit van onze dorpen.

Toch is het niet alleen maar zonneschijn.

Het overleg met de scholen was weliswaar goed en we gaan ervan uit dat de scholen goed contact onderhouden met de ouders en kinderen. Maar de manier waarop de informatievoorziening richting omwonenden liep, en de inrichting van de participatie, was niet optimaal. Daar moet wethouder Broekhuis straks wel een tandje intensiever aan de slag.

Het dilemma waar we mee zitten is de financiering van dit alles. De vervangende nieuwbouw voor de Ontdekkingsreis was voor ons wel een verrassing, maar ik begrijp van de wethouder dat die vernieuwbouw een verplichting is. Het geeft ons als gemeente en de ouders in Driebergen wel meer kans op goed openbaar basisonderwijs voor hun kinderen.

De wethouder geeft in het Raadsvoorstel aan dat er wordt gezocht naar alternatieve manieren van financiering. Het lijkt er echter nu op dat we als Raad ook wel een beetje in onze eigen voet aan het schieten zijn. Geen extra schulden. Dat was een duidelijke motie van de Raad. Toch zwemmen we nu in onze eigen fuik: misschien geen extra schulden in formele zin, maar netto gezien wel duurdere exploitatielasten. OPEN heeft de indruk dat externe financiering duurder is dan eigen financiering door de gemeente via bijvoorbeeld de BNG, de Bank Nederlandse Gemeenten. Het kan zijn dat wanneer ontwerp, bouw, financiering en onderhoud samen worden genomen (DBFM), dat dat op langere termijn goedkoper kan zijn.

Voor de Ontdekkingsreis gaat nog dit jaar de spa de grond in. Dan zou er duidelijkheid moeten zijn over de financieringsvorm en de rol van het schoolbestuur daarin. Dat is weer een volgend keuzemoment voor de Raad hoe om te gaan met de financiering.