Je zou je voor kunnen stellen dat het watertekort in de natuur is opgelost na de overvloedige regen van de afgelopen weken. Helaas, dat is zeker niet het geval. Het grondwaterpeil is op veel plaatsen inderdaad weer op orde, maar de natuur is nog niet hersteld van de droogte van de afgelopen jaren. Deskundigen geven aan dat daar nog wel een paar natte voorjaren voor nodig zullen zijn. Voor zover volledig herstel al mogelijk is. En met de zomer op komst zou de situatie zomaar weer in rap tempo kunnen verslechteren.

Daarom werkt onze gemeente in de Blauwe Agenda van de Utrechtse Heuvelrug samen met o.a. de waterschappen, de provincie en het Nationaal Park aan de waterhuishouding in onze regio. Om deze samenwerking te stimuleren is onlangs de, mede door OPEN geïnitieerde, motie ‘Bolle Buik’ unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Maar wat wordt daarmee bedoeld?

OPEN-raadslid Ernst Hart: “De watervraag in onze gemeente is groter dan het aanbod, doordat we het water te snel afvoeren en teveel water gebruiken (‘platte buik’). Daardoor is er een duidelijk spanningsveld ontstaan tussen natuur, landbouw, recreatie en drinkwaterwinning. Er is dan ook behoefte aan maatregelen die op korte en middellange termijn genomen kunnen worden om te zorgen dat we minder water gebruiken en het water langer vasthouden (‘bolle buik’).

Wie onlangs de interessante TV-documentaireserie ‘Waterman’ heeft gezien, weet hoe urgent het is om die waterbalans te herstellen. Ook in onze gemeente!