Voor OPEN is cultuur een essentieel element van onze samenleving ook op gemeenteniveau en op dorpsniveau. Cultuur is natuurlijk breder dan alleen musea en kunstenaars. Het gaat ook om bijvoorbeeld carnaval zoals in Driebergen, om het bloemencorso zoals in Leersum en om amateurtoneel en de muziekverenigingen in verschillende dorpen. Cultuur zet mensen aan tot ontmoeten, verbinden en nadenken.

Daarom hebben we samen met D66, Christen Unie en BVH Lokaal een motie ingediend om activiteiten in onze brede cultuursector te ondersteunen. Onze gemeente heeft daar overigens ook extra geld voor gekregen van het Rijk. De motie vroeg het College ook nog om extra aandacht te geven aan het bekendmaken van de landelijke regelingen (TOZO, NOW, TONC) en van de extra lokale steunmogelijkheden voor culturele activiteiten. Wethouder Waaldijk was blij met de steun die de Raad uitsprak voor de cultuur in den brede. Hij gaf aan met de motie aan de gang te zullen gaan en dat hij eigenlijk al in lijn met de motie probeerde te werken.

Tot slot nog een oproep voor de inwoners van de verschillende dorpen. Er is net een ronde van consultatie en dorpsgesprekken begonnen. Die ronde moet leiden tot een toekomstvisie en een antwoord op de vraag: “wat voor gemeente en wat voor dorp willen we zijn?”. OPEN hoopt dat u als inwoners laat weten dat cultuur in al haar verschijningsvormen een kenmerk is en moet blijven van de dorpen!