Op 25 maart hebben we als OPEN ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor woningen in de Catharijnestraat. Het gaat daarbij om de sloop van 14 (duplex)woningen en de nieuwbouw van 22 appartementen, voor starters, senioren en kleine gezinnen. Het pad om tot een positief besluit te komen was lastig.

Aan de ene kant is de fractie OPEN positief over de nieuwbouw van meer sociale woningen, die zijn immers hard nodig in onze gemeente. Maar dit gaat wel te koste van een aantal mooie, grote en beeldbepalende bomen. Buurtbewoners hebben in de inspraak aangegeven dat ze zeer gehecht zijn aan deze bomen. En daarnaast hebben de bomen een rol bij het beperken van fijnstof en  CO2 opslag, leveren ze schaduw en koelte en passen ze in de biotoop die ook het nabijgelegen Seminariepark omvat. Kortom, een beroerde keuze, ook al is er sprake van een herplantplicht en zijn er goede plannen voor een groene inrichting van het gebied rond de nieuwbouw.

We hebben samen met de fractie BVH Lokaal een motie voorbereid om een maximale inspanning te leveren voor het behoud van een tweetal bomen die op de kapnominatie staan en die vergroeid zijn met een derde boom (die mag blijven). Onder andere gesteund door Tussen Heuvelrug en Wetering, pleiten we er in de motie voor om nog eens goed te kijken naar een slimme snoei van deze bomen, in de hoop dat deze maatregel tot behoud kan leiden. Maar al onze goede bedoelingen en formuleringen ten spijt had de Raad in overwegende mate geen behoefte om de motie te steunen.

Een constatering tijdens de voorbereidingen was dat een groot deel van de Raad het gevoel had dat er in het algemeen bij bouwplannen te weinig gekeken werd naar het behoud van bestaande bomen. Dat ondanks de goede bedoelingen van het college. Dit gaat nog terug komen bij de behandeling van de bomenverordening medio dit jaar.