OPEN heeft het initiatief genomen om de proef voor Praktijk Ondersteuning van de Huisarts op het gebied van de jeugd GGZ, afgekort tot POH, uit te breiden en te verlengen om een deugdelijke evaluatie mogelijk te maken. Als OPEN benadrukken we het belang van jeugdhulp. We staan voor een gezonde jeugd, maar we staan natuurlijk ook voor gezonde financiën. Dat betekent dus dat we willen weten, dat als we extra investeringen doen zoals in de POH Jeugd GGZ en in de Opvoedondersteuning, dat dat dan ook goede investering zijn.

De pilots waren gericht op preventie. Dat zou moeten betekenen dat je met de inzet van praktijkondersteuners kunt voorkomen dat relatief overzichtelijke problemen gaan escaleren en dure zorg noodzakelijk wordt. Helaas heeft een evaluatie van de inzet van Praktijkondersteuners en van het leveren van Opvoedondersteuning niet duidelijk kunnen maken dat de doelstellingen van preventie gehaald werden. Doelen waren bijvoorbeeld het normaliseren van problemen bij jongeren en het besparen van kosten. In een Raadsinformatiebrief gaf het College klip en klaar aan dat positieve effecten op de jeugdhulp en op de financiën niet konden worden aangetoond. Uit onderzoek op landelijk niveau leek er overigens bij enkele gemeenten wel een positief effect te zijn op bv de financiën.

Daarom heeft OPEN een amendement gemaakt waarin we aangeven dat de activiteiten rond de POH en Opvoedondersteuning door kunnen gaan, maar dat er wel een set indicatoren moet komen, die een goede evaluatie over ruim twee jaar mogelijk maken. Op basis daarvan kan de Raad dan besluiten over het al dan niet structureel maken van de nu ingezette middelen.

De Raad heeft het amendement aangenomen!