OPEN heeft op 1 oktober 2020 aan wethouder Waaldijk vragen gesteld over het Groningse experiment waarbij inwoners met een bijstandsuitkering een basisbaan krijgen aangeboden. Het gaat om mensen voor wie een reguliere betaalde baan niet haalbaar is. Op basis van een (tijdelijk) contract en tegen minimumloon verrichten de deelnemers dan zinvolle taken, waarmee zij een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Het idee van de basisbaan is afkomstig uit het rapport ‘Het betere werk’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR, 2020). De basisbaan zou het sluitstuk van de sociale zekerheid moeten zijn.

In onder meer Groningen en Oude IJsselstreek lopen experimenten met basisbanen. Wij hebben in de commissie samenleving van de gemeenteraad gepleit voor een pilot basisbanen. Die pilot zou bij voorkeur moeten plaatsvinden in samenwerking met de gemeenten de Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Zeist. Met deze gemeenten werkt Utrechtse Heuvelrug namelijk al samen in de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI).

In de bespreking met wethouder Waaldijk hebben we aangegeven dat de rol van de BIGA en de sociale dorpsteams meegenomen moet worden. Uit de Bilt kwam het signaal dat de BIGA geïnteresseerd is en mogelijkheden ziet.

De deelnemers moeten er in inkomen wel op vooruit gaan. Er zijn naar inschatting voldoende zinvolle werkzaamheden beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, zorg, sport binnen de verschillende wijken en dorpen van de gemeente. De activiteiten in het kader van de basisbaan mogen uiteraard niet tot verdringing van regulier werk leiden.

Het rapport ‘De brede baten van werk’ (SCP/CPB, 2020) geeft aan dat het creëren van werk niet alleen goed is voor de personen die een baan krijgen (sociale meerwaarde), maar dat ook minder beslag gelegd wordt op diverse voorzieningen als WMO en geestelijke gezondheidszorg (preventie). En daar komt dan nog de eerdergenoemde verhoging van de leefbaarheid voor de samenleving bij.

Wethouder Waaldijk heeft toegezegd met de regiogemeenten en de RDWI te gaan praten over basisbanen en zal hier een terugkoppeling over geven aan de raad.