Op woensdag 30 september boden Ernst Hart en Koos de Bruijn (raads- en commissielid voor OPEN, de combinatiepartij van GroenLinks, PvdA en Progressief Heuvelrug in de gemeente Utrechtse Heuvelrug) de opbrengsten van hun eerder dit jaar gehouden fietsenquête aan aan wethouder Boonzaaijer en een gemeenteambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

OPEN vindt dat de fiets het meest aantrekkelijke vervoermiddel kan en moet zijn binnen de dorpen en voor zover mogelijk ook tussen de dorpen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  Op dit moment lijkt de infrastructuur echter primair op de auto gericht. Zowel voor de recreatieve fietser als de dagelijkse fietser is er veel winst te behalen, met name op het gebied van veiligheid en doorstroming.

Ernst Hart: ‘De nadruk in de Utrechtse Heuvelrug ligt teveel op de doorstroming van auto’s. Daardoor komen fietsers en voetgangers in het gedrang. Laten we de mens centraler stellen in onze dorpen, dat komt de leefbaarheid ten goede.’

Koos de Bruijn: ‘Wij realiseren ons dat gezien de gemeentelijke financiële situatie niet alles mogelijk is. Toch denken wij, dat ook binnen de geldende budgettaire kaders veel winst te behalen is voor fietsers en voetgangers, door hen een centralere plek te geven in verkeersplannen.’

Begin 2020 heeft OPEN knelpunten binnen de gemeente in kaart gebracht door middel van een enquête onder leden en geïnteresseerden. Op basis van deze enquête heeft OPEN de volgende prioriteiten geïdentificeerd.

Een aantal algemene uitgangspunten:

 • Bij weg-vernieuwingen expliciet aandacht voor de positie van fietsers en voetgangers.
 • Zoveel als mogelijk voorrang voor fietsers en voetgangers binnen de bebouwde kom realiseren. Ook bij oversteekplaatsen over doorgaande wegen binnen de bebouwde kommen (o.a. N225, N226, N227).
 • Waar mogelijk stoplichten standaard op groen voor fietsers, zodat bij geen verkeer fietsers kunnen doorfietsen. Daarnaast vaker groen voor fietsers, zodat zij niet lang hoeven wachten. 
  • In Driebergen: groene golf voor fietsers richting station.
 • Streven naar maximaal 30 km/u binnen de bebouwde kom, zeker als er geen vrijliggend fietspad is. 
 • Bepleit bij provincie maximaal 60 km/u buiten de bebouwde kom.
 • Bepleit bij provincie (slimme) verlichting van fietspaden langs doorgaande wegen.

Drie knelpunten sprongen er bij de enquête uit. Deze verdienen extra aandacht.

 • Algemeen: Fietsoversteekplaatsen op de N225, de doorgaande weg van Driebergen via Doorn en Leersum naar Amerongen, zouden binnen de bebouwde kommen fietsvriendelijker moeten. Bijvoorbeeld door voorrang voor de fiets, in plaats van voor de auto. 
 • Driebergen: Anders afstellen stoplichten Hoofdstraat Driebergen voor fietsers, omdat fietsers nu veel moeten wachten.
 • Driebergen: Kruispunt Nijendal-Hoofdstraat. Gevaarlijk voor fietsers die wachten en ze moeten bovendien lang wachten. 

Ook een longlist van knel- en verbeterpunten per dorp in de gemeente is ter inspiratie en aanmoediging aangeboden aan wethouder Boonzaaijer.

noot: op de foto zie je links: wethouder Boonzaaijer, rechtsboven: Ernst Hart, rechtsonder: gemeenteambtenaar, rechtsonderin Koos de Bruijn